Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miniröris i Brottarhallen

Skapad 2019-02-26 15:21 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Rörelse och hälsa är viktigt för alla. Varannan måndag går vi till Brottarhallen och har rörelselek med ”mini-röris” som tagits fram av Friskis & Svettis.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmålen nedan.


Avdelningens mål:

- Barnen ska få utlopp för sin energi

- Barnen ska få möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga.

- Barnen ska få bättre kroppsuppfattning och förstå vikten av att ta hand om kroppen så den mår bra

- Barnen ska få röra på sig, att röra på kroppen ökar koncentrationsförmågan 

- Barnen ska få se en vuxna tar del av aktiviteten, visar förebild

- Aktiviteten skapar gemenskap i gruppen, öva på samarbete i rörelserna/övningarna.

 

Genomförande

Vi kommer att ha miniröris med de lite större barnen några gånger i månaden. Minirörisen kommer vara ca 20 minuter och då tar vi del av ett program på cd-skiva som barnen får röra sig till.  Miniröris hålls inne i lekhallen där vi har bra med plats för att röra oss och dansa omkring. Programmet har instruktioner för olika rörelser som barnen och den vuxna ska göra. Det innehåller mycket dans och rörelser men också lugnare så att i slutet av aktiviteten får vi lugna kroppen och vila efter.

De minsta barnen har i stället för miniröris, en "rörelsesamling" där vi fokuserar på instrument och rörelse men också dans.

 

Metod När? Var? Hur? Varför?

Vi kommer att ha miniröris med alla barn på Pyret varannan måndag. Minirörisen kommer vara ca 20 minuter och då tar vi del av ett program på cd-skiva som barnen får röra sig till.  Miniröris hålls på Brottarhallen där vi har bra med plats för att röra oss och dansa omkring. Programmet har instruktioner för olika rörelser som barnen och den vuxna ska göra. Det innehåller mycket dans och rörelser men också lugnare så att i slutet av aktiviteten får vi lugna kroppen och vila efter. Alla deltar efter förmåga.

 

Resultat - hur blev det?

 

När vi började var barnen ovana vid lokalen som inbjuder till mycket rörelse. Redan efter ett par gånger fick vi samman gruppen lättare och kunde fånga alla barnen till att vara med på gympan. Då vi sett att många barn utvecklas motoriskt och vet att miniröris främjar detta kommer vi fortsätta framledes med denna aktivitet både ute och inne. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: