Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning / Matte

Skapad 2019-02-26 17:53 i Nolhagaskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Vi kommer att fortsätta efter påsklovet att arbeta inom ämnesområdet verklighetsuppfattning.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att fortsätta efter påsklovet att arbeta inom ämnesområdet verklighetsuppfattning. Inom detta område kommer ni att få utveckla er förmåga att lära er sortera föremål utifrån kvalitet - likheter och olikheter och några geometriska former.  Vi kommer att jobba med kvantitet - längd och volym. Vi kommer också arbeta med siffror på olika sätt. Inom området används många ord, begrepp och symboler som vi kommer att jobba med för att förstå vad dom betyder.

Vi kommer i samband med detta arbeta med "självbedömning" i era ipadar och med "samtalskartor" för att ni ska kunna uttrycka det ni lärt er.  Vi kommer också att jobba runt våra fem förmågor som nämns i kursplanen, ansvar, reflektion, kommunikation, kreativitet och samarbete.

 

Detta ska du lära dig

Du kommer att utifrån dina förutsättningar att utveckla din förmåga att;

 • se skillnader och benämna de fyra grundformerna, cirkel, rektangel, kvadrat och triangel.
 • ramsräkna och sortera siffror och tal.
 • beskriva och sortera material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd och längd.
 • benämna och jämföra olika mönster och kunna lägga mönster med olika material efter en given mall.
 • lära dig ord och begrepp som hör till ämnet och deras betydelse, se nedan.
 • kunna lösa ett praktiskt problem som uppstår tex det kommer en extra gäst på kalaset som vi inte dukat till......

 

Bedömning

Du kommer att få redovisa med hjälp av material och samtalskartor vad du lärt dig genom att;

 • beskriva och sortera de fyra olika formerna vi har jobbat med (cirkel, rektangel, kvadrat,triangel). 
 • sortera siffror och tal i ordning samt ramsräkna så långt du kan.
 • beskriva och sortera material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd och längd.
 • beskriva, sortera och göra efter olika mönster vi jobbat med.
 • de lektioner då det kommer att finnas ett praktiskt problem att lösa kommer jag att se hur ni löser det. Utifrån hur ni löser problemet går vi vidare och utvecklar era enskilda behov.
 • visa under lektionerna att du förstår och kan benämna de ord och begrepp vi jobbat med under vårt arbete i rätt situationer och detta kommer du att visa .

Du väljer på vilket sätt du vill visa vad du lärt dig utifrån dina förutsättningar tex genom tal, tecken eller bildstöd. Du kan också göra ett arbete i "book creater" och redovisa i klassen om du vill.

 

Undervisning

För att ni ska få möjlighet att lära er ska vi på lektionerna arbeta med;

 • att se film och jobba på storbild inom området.
 • arbeta med konkret material på lektionerna.
 • konkreta material såsom cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • bilder med olika mönster som tex randigt, rutigt, prickigt, blommigt mm
 • att lägga lika mönster efter mall med konkret material.
 • att hämta material i naturen och jobba utifrån mönster på olika sätt.
 • siffror och tal hur dom storleksordnas genom praktiskt arbete.
 • att jämföra olika vikter och volymer. 

 

Ord, begrepp och tecken som vi kommer att använda.

 • formerna; cirkel, rektangel,triangel, kvadrat
 • mönster; randig, prickig, rutig, blommig
 • siffror; 0-10 och först, sist, mitten. plus, minus och likhetstecknet.
 • lång, kort, stor, liten
 • vikter; tung, lätt och mycket, lite, tom

Under några lektioner kommer ni att få ett praktiskt problem att lösa antingen tillsammans eller enskilt.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: