Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag språklyft, dunderkalaset

Skapad 2019-02-27 07:14 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Material kopplat till Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska
Under våren ska du få vara med och starta ett dunderkalas till Jalle och Tindra. Du får olika uppdrag av Jalle och Tindra och dessa ska du tillsammans med dina kamrater eller enskilt lösa på olika sätt. Berättelsen Dunderkalaset Ur Uppdrag språk och matematik, Dunderkalaset, Natur och Kultur, 2016 - "Berättelsen Dunderkalaset är uppdelad i fyra kapitel där varje kapitel inleds med en högläsningstext. Utifrån den fantasifulla och roliga berättelsen får barnen sedan ta sig an kreativa uppdrag att utföra individuellt, i par eller smågrupper. Jätten Jalle och älvan Tindra ber barnen om hjälp med olika saker. Uppdragen ger barnen tillfällen att ur olika perspektiv utveckla språklig, matematiska och kreativa förmågor".

Innehåll

 • Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags text och former. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Detta ska du lära dig:

 • återberätta vad en text handlar om,
 • skriva olika text med en handstil som andra kan läsa, 
 • att ta instruktioner, 
 • argumentera för din åsikt och lyssna på andras. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Jag läser olika avsnitt av en berättelse för er eller ger er ett uppdrag.
 • Du ska sedan kunna svara på frågor som visar att du förstår det du har hört.
 • Du ska visa att du har egna tankar och funderingar kring det du får höra. 
 • Genomföra uppdragen. 

 

 • lyssna när jag läser, 
 • förstå det jag läser, 
 • skriva bokstäver och korta meningar så att andra kan läsa,
 • ta en instruktion och utföra uppdrag därefter,
 • argumentera för dina förslag,
 • lyssna på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: