Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schools in English speaking countries

Skapad 2019-02-27 13:06 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Engelska
I det här området kommer du att få lära dig att prata om skolan. Du kommer att få berätta om din egen skola. Du kommer också att få lära dig mer om hur skolan ser ut i andra engelsktalande länder. Dessutom kommer du att lära dig hur man skriver en jämförande text.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med att fördjupa vår kunskap om hur skolor organiseras och fungerar i engelsktalande länder.

Vi kommer att arbeta med att uttrycka tankar muntligt och skriftligt.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att träna på att skriva en jämförande text.

Vi kommer arbeta i olika gruppkonstellationer (expert- och tvärgrupp).

Vi kommer  att läsa och analysera olika texter inom temat och utveckla ordförrådet. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

I er skriftliga jämförelse kommer ni att välja vilka länder ni vill jämföra.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

I den skriftlig jämförelsen och i arbetet under lektioner. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se classroom och kalendern

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
    En  7-9
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
    En  E 9

Matriser

En
Schools in English speaking countries

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: