Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklektion Västervång förskoleklass

Skapad 2019-02-27 16:37 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9
Hitta språket, beskriva samt första språkljudet

Innehåll

Gemensam planeringsmall för förskoleklass

Hitta språket, beskriva samt första språkljudet

1.           Nuläge

Hitta språket, beskriva samt urskilja första språkljudet

2.      Beskriv temat/projektområdet

Övning i samlingen: Beskriva en bild samt urskilja första ljudet

 

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Språk och kommunikation rim, ramsor och andra ordlekar.

 

4.      Formulera mål.

Eleverna tränar på att beskriva.

Eleverna tränar på att samtala i grupp

Eleverna tränar på att lyssna.

Eleverna tränar på att urskilja första språkljudet.

 

5.      Arbetssätt och metod.

Vi arbetar med ca 6-10 barn i taget. En elev sitter med ryggen mot smartboarden. Övriga elever ser bilden. Eleverna som ser bilden ska beskriva bilden utan att använda ordet för vad som finns på bilden. Eleverna urskiljer även första språkljudet som bilden innehåller. Detta gör eleverna en åt gången. När eleven har listat ut vad som finns på bilden är det nästa elevs tur att få en bild beskriven för sig. Observera om eleven kan beskriva bilden med ord som är anpassade efter sammanhanget, samt kan urskilja bildens första språkljud.  

 

6.      Tidsplan.

 

 

7.      Reflektion och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: