Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Favorit matematik 1A, åk 1, HT18

Skapad 2019-02-27 17:20 i Tiundaskolan Uppsala
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer främst genom att arbeta i vår grundbok, Favorit matematik 1A. Du kommer även att ges tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med: 

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Enkla bråk.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

Du kommer också att få titta på UR:s serie "Livet i Mattelandet."

 

Detta kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • genom prov
 • Arbeta i boken 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Tiundaskolan, favorit matematik 1A, åk 1, HT18

Taluppfattning och tals användning

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Tal 0-20
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på: - talen 0-20 - att markera talen 0-20 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 2-12.
Du kan: - markera talen 0-20 - talen 0-20 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 2-12.
Tal 0-20
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på: - tiobassystemet - talen 0-12
Du kan: - tiobassystemet - talen 0-12
De fyra räknesätten
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - addition, talkompisar. - subtraktion. - den kommutativa lagen inom addition. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion.
Du kan: - addition, talkompisar. - subtraktion. - den kommutativa lagen inom addition. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - tallinjen vid addition. - Subtrahera och kontrollera t.ex. 7 - 3 = 4 kontrollera 3 + 4 = 7 - Addition med tre termer t.ex. 2 + 3 + 5 = 10 - subtraktion med tre termer.
Du kan: - tallinjen vid addition. - Subtrahera och kontrollera t.ex. 7 - 3 = 4 kontrollera 3 + 4 = 7 - Addition med tre termer t.ex. 2 + 3 + 5 = 10 - subtraktion med tre termer.

Algebra

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Likhetstecknets betydelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma   3
Du är osäker på: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3
Du kan: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma   3
Du är osäker på: - hur man fortsätter ett geometriskt mönster.
Du kan: - fortsätta ett geometriskt mönster.
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma   3
Du är osäker på: - att rita av en enkel figur i ett rutsystem.
Du kan: - rita av en enkel figur i ett rutsystem.

Sannolikhet och statistik

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
 • Ma   3
Du är osäker på: - att fylla i stapeldiagram.
Du kan: - fylla i stapeldiagram.

Problemlösning

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar.
Du kan: - pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - att förstå och räkna räkneberättelser. - att formulera matematiska uttryck till räkneberättelser.
Du kan: - förstå och räkna räkneberättelser. - formulera matematiska uttryck till räkneberättelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: