Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätspel (åk 4-5)

Skapad 2019-02-27 18:37 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Nätspel vecka 9-11

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Övergripande mål: (läroplan kap.1-2)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
 • lära, utforska och arbeta både självständigt  och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kursplanemål: (Ur syftesdel - förmågor)

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Det här ska vi göra:

(Tolkat centralt innehåll)

Eleverna ska:

 • genomföra olika typer av uppvärming för att öka kunskapen om hur man förebygger skador.
 • prova på de olika nätspelen badminton och tennis (OBS! Tennis kommer vi ha när det är varmare utomhus så enbart badminton dessa veckor).
 • ges möjlighet att träna teknik, passningsövningar, spelövningar i de olika sporterna.
 • få förståelse för de olika sporterna spelidé samt kunna de enklaste reglerna.
 • prova på singelspel, dubbelspel och matchspel.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • redogöra för uppvärmningens vikt för att förebygga skador.
 • visa på kunskaper i "rent spel" samt kunna de enklaste reglerna i de olika idrotterna.
 • delta i de olika aktiviteterna.
 • att utföra rörelser anpassade till idrotten både tekniskt och spelmässigt.
 • Förstå spelens idé.

Vi kommer att genomföra lektionerna genom:

 • Uppvärmningslekar.
 • Teknik och slagträning.
 • Passningsövningar.
 • Spelövningar.
 • Matchspel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: