Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen del 1

Skapad 2019-02-28 08:56 i Racklöfska skolan Åre
Matsmältning och andningsapparat.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Tema människokroppen; vi har fokus på matsmältning, andning och blodomlopp.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Eleven kan namnge de olika organen som är med i matspjälkning och andning och blodomlopp. 

 

 

2.Examinationsuppgifter

Eleverna får ett skriftligt prov med frågor om matspjälkning och blodomlopp. se bilaga. Under v 5-8.

 

 

3.Bedömning

se matris

 

3.Undervisning

Biologiboken s. 108-125

Arbetsbokens frågor för reflektion. 

UR serie "Uppdrag kroppen".

https://www.filmochskola.se/Filmer/M/maskinen-kroppen/maskinen-kroppen--tarmar/

https://www.filmochskola.se/Filmer/M/maskinen-kroppen/maskinen-kroppen--blod/

https://www.filmochskola.se/Filmer/M/maskinen-kroppen/maskin

 

Begrepp:

Big bang = stor smäll, explosion när universum bildades

genteknik=teknik som kan jämföra arvsanlag och se släktskap, kan också förändra arvsmassa

fossil, Homo sapiens, cell, cellkärna, cellmembran, cellplasma, arvsmassa, dna, hud, känselceller, organ, obducera, röntgen, organsystem, matspjälkning, näring, energi, spjälkas, molekyler, proteinmolekylerna, matspjälkningsorganen, matstrupe, tolvfingertarm, tunntarmen, blindtarmen, magsäcken, bukspottskörteln, levern, gallbåsa, tjocktarmen, ändtarmen, analöppningen

 

förbränning, syre, syremolekyl, gasform, koldioxid, druvsocker, luftstrupe, bihåla, luftrör, svalg, struplock, lungor, lungblåsor

 

likhet, skillnad, blodomlopp, transportera, hemoglobin, vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar, blodplasma, koagulerar, avfall, restprodukter, vener, artärer, kapillärer, hjärta, aorta, pumpas, blodådror, blodkärlsvägg, pump, stora kretsloppet, lilla kretsloppet, reningsverk, farliga ämnen, avgiftar,urin

Uppgifter

  • prov 1

  • prov 2

Matriser

Bi
Biologi - Kroppen och våra organ år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppens organ
  • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
  • Bi  4-6
Kan ge exempel på och enkelt beskriva några delar i matspjälkning och blodomlopp. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen är beroende av dessa funktioner
Har goda kunskaper och kan beskriva några delar i matspjälkning och blodomlopp. Kan förklara hur organen samverkar i matspjälkningen och enkelt beskriva hur organen sköter blodomlopp och andning.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva några delar i matspjälkning och blodomlopp. Kan detaljerat förklara hur organen samverkar i matspjälkningen och ingående beskriva hur organen sköter blodomlopp och andning.
Hälsa kost och motion
  • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer om matsmältning och puls och andning.
  • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt.
Dokumentation
  • Bi  4-6
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: