Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och vegetationszoner

Skapad 2019-02-28 09:48 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
Varför kan man inte ligga under palmerna och sola i Stockholm och varför klär inte barnen i Kongo granar?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och dennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer och den största förutsättningen till dem är klimatet. En faktor som vi idag påverkar alltmer trots att vi är så beroende av det. Vi kommer därför att studera jordens olika klimat och vegetationszoner för att få en förståelse för varför vi inte kan ligga under en palm och sola i Stockholm eller varför barn i Kongo inte kan klä granar. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med SO seriens geografibok och kapitlen ”Klimat & väder” (s. 22-35) ”Klimatzoner och växtlighet” (s. 36-55) ”Vattnet & människorna” (s. 56-77). Vi kommer ta viktiga anteckningar och göra olika arbetsuppgifter som berör lektionernas centrala innehåll.

Detta arbetsområde kommer vi arbeta med under veckorna 4-11

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

Lektion 3 

4

 

Prov – kartan 

7a -

7b -

7c - 26/1 

 

 

5

 

Intro: Klimat- & vegetationszoner 

Klimat (s. 24-29)

  Väder (s.30-34) 

 

Klimatzoner (s.34)

Tropiska klimatzonen

(s. 37-41)

7

Subtropiska klimatzonen

(s. 42-44)

Tempererade klimatzonen (s. 46 - 50)

Polarzonen 

(s. 51-54)

 

 

8

 Jordens vatten (s.57-65) 

Alla måste ha vatten (s.66-70)

Brist på rent vatten (s.72-76)

9

L

O

V

10

Orsaker till klimatförändringarna

Konsekvenser av klimatförändringarna

 Lösningar till klimatförändringarna

11

Repetition

Prov – Klimatet 

7a -

7b -

7c - 16/3

Prov – Amerikas länder och huvudstäder 

 

Vad ska du lära dig?

Era kunskaper kommer att bedömas i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11(se nedan) genom att vi har ett test varje vecka för att följa upp våra nya kunskaper samt ett avslutande prov på klimat och vegetationen, 

7A - 

7B - 

7C - tisdagen den 16 mars

 

 

Till provet ska du kunna:

1. Beskriva de olika klimatzonerna, vart de ligger och vad de olika zonerna innebär

2. Beskriva hur naturen påverkar klimatet

3. Resonera om hur människan påverkar klimatet

4. Hur man läser ett klimatdiagram

5. Förklara hur vindar, högtryck och lågtryck skapas och påverkar vårt väder

6. Förklara hur vattnets kretslopp fungerar

7. Förklara olika nederbördstyper och vad som är skillnaden mellan dem

8. Förklara hur havsströmmar skapas

9. Vad kustklimat och inlandsklimat är

10. Resonera om olika klimatförändringar som finns

11. Resonera om hur klimatförändringarna påverkar naturen, samhället & människan

12. Dra slutsatser om vad vi kan göra för att minska utsläppen och klimatförändringarna

13. Att kunna förklara samband mellan klimat, naturresurser och sårbara platser

14. Använda geografiska begreppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: