Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp 7 Amigos 2 Cap 1-5

Skapad 2019-02-28 09:52 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med de första fem kapitlen i Amigos 2 för att lära oss t.ex. presentationer, räkneord till minst 100, färger, berätta om familjen, ställa frågor. Du visar sedan dina kunskaper efter varje kapitel där vi testar de olika förmågorna.

Innehåll

Planering – capítulo 1-5       

Syfte:

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Mål:

Varje vecka har du ett delmål (t.ex. glosor,fraser, grammatik, översättning etc...) och i slutet av varje kapitel visar du dina kunskaper (se under bedömning nedan)

-          hälsningsfraser (kapitel 1)

-          presentera sig (kapitel 2 & 3)

-          lära-känna-fraser (kapitel 3)

-          väderstreckan (kapitel 3)

-          släktord (kapitel 4)

-          veckodagarna (kapitel 4)

-          frågeord (kapitel 3 & 5)

-          räkneord till 100 ( kapitel 5)

-          artiklar (användning av un/una/el/la/los/las framför substantiv) (kapitel 2)

-          genitiv (ägande t.ex. Marias bok = el libro de María) (kapitel 2)

-          possessiva pronomen (min, din, mina osv…) (kapitel 4)

 

Undervisningen:

Du arbetar med läromedlet Amigos 2 kapitel 1-5: texter och övningar

DU arbetar med digitala övningsböcker.

Genomgångar av uttal och grammatiska strukturer med tillhörande övningar

 

Bedömning:

Efter varje kapitel visar du dina kunskaper:

Kapitel 1: skrift – hälsningsfraser

Kapitel 2: skrift – presentationer

Kapitel 3: muntligt – kommunikation med frågor och svar

Kapitel 4: skrift och förståelse – berätta om sin familj och visa förståelse när någon berättar om sin familj

Kapitel 5: muntligt & förståelse – telefonsamtal och förstå siffror

 

Matriser

M2
Enklare bedömningsmatris spanska år 7

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver kortare texter.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du använder enkla ord.
Du använder enkla ord och fraser.
Du använder enkla ord och fraser med flyt.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad spanska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: