Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerika- ur ett historiskt perspektiv

Skapad 2019-02-28 10:01 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Neymar da Silva Santos och Martha da Silva är stora fotbollsspelare från Brasilen i Sydamerika och från Nordamerika har vi kändisar som Justin Bieber, Michael Jacksson och Elvis Presley – men vad hade Amerika innan de stora kändisarna visade sig i våra teverutor?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi har endast känt till den Amerikanska kontinenten i 526 år den 12 oktober, efter att Christofer Columbus skymtade dess mark efter en lång tid på Atlanten. Ja nu var ju Columbus inte först att hitta Amerika eller stiga i land på dessa marker. Syftet med detta ämnesområde är att vi ska få kunskap om vad som fanns där innan européerna kom dit samt dess utveckling till det som är mest känt idag - USA. 

Hur ska vi arbeta?

Arbetet kommer ske genom att vi har högläsning ur SO seriens historiebok (s. 103-113, 118-128, 149-150, 196-200, 227-234) och tränar på att ta anteckningar. Dessa anteckningar kommer vi sedan att använda när vi skriver vår berättelse om ”USAs historia”. 

Vad ska du lära dig?

Bedömningen av våra nya kunskaper kommer att ske genom att vi skriver en berättelse om -”USA:s historia” som lämnas in istället för ett prov. Berättelsen kommer att bedömas mot kunskapskraven (se nedan).

Du ska skriva en berättelse om USAs historia, hur det har förändrats från ursprungsbefolkningen via de europeiska upptäckterna fram till idag.

Berättelsen ska innehålla:

• Vilka som bodde i Amerika innan kontinenten hittades

• Varför kontinenten hittades och vad som hände när européerna kom

• Hur livet förändrades för indianerna

• Hur USA bildades som ett eget land från kolonier

• Hur landet styrdes då och av vem, samt vem som styr det nu

• Hur det gick för indianerna och andra raser i USA och varför

• Hur det kan gå för dem i framtiden och hur det kan gå för USA

 

Centrala begrepp du bör ha med är:

o Christoffer Columbus

o Indien

o Västindien

o Indianer

o Handel/handelsmän

o Handelsvaror/handelsresor

o Européer

o Kolonier/kolonialism

o Engelska ostindiska kompaniet

o Slavhandel

o Triangelhandeln

o Afrikanska slavar

o Utvecklingslära

o Imperialism

o George Washington

o Indianterritorier

o Nord- och sydstater

Berättelsen ska vara mellan 1-2 sidor lång och lämnas in via Teams, senast måndagen den 18 mars12:00

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: