👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gör om och gör nytt!

Skapad 2019-02-28 21:56 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Återbruk av textilier och trämaterial, åk. 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Släng inte! - laga eller gör om istället! Bara för att det blivit ett litet hål behöver man ju inte slänga sin tröja. Det går ofta att laga det som blivit trasigt eller så kan man göra något nytt av det man tröttnat på. Din uppgift är att antingen laga något som är sönder eller att arbeta med återbruk d.v.s. att återanvända "gammalt" material te.x T-shirt och/eller dina gamla jeans. Du får skapa något nytt av t.ex. gamla lakan, gamla t- shirts, slipsar, jeans. Du använder dig av din fantasi och kreativitet samtidigt som du lär dig att arbeta för hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Att ge eleven insyn i vilka möjligheter som finns i att återvinna material, eller laga det som gått sönder. 

Att skapa medvetenhet om att vi ska tänka mer hållbart. 

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi kommer att prata om varför vi arbetar med återbruk, hur vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan.

Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.

Eleverna tar med material att arbeta med hemifrån.

Eleverna planerar sitt arbete utifrån egna idéer (gör en planering med skiss) och material samt med hjälp av filmer och idéer från internet.

Bedömning - Det här ska eleven kunna

Eleven ska kunna:

Visa förståelse varför vi arbetar med återbruk. 

Planera och genomföra ett arbete utifrån det material och inspiration som finns och gärna efter egen idé.

Beskriva sitt arbete i en loggbok under arbetets gång.

Kunna använda sig av rätt begrepp i sitt praktiska arbete och i loggbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6