Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-03-01 07:59 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Historia
Du kommer att få bekanta dig med medeltiden, vad som kännetecknar medeltiden och jämföra medeltidens vardag med vår egen vardag idag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • känna till/beskriva vad som kännetecknar medeltiden
 • känna till och använda nya ord och begrepp
 • jämföra medeltidens vardag och liv med vårt eget

Du visar dina förmågor genom:

 • diskussioner
 • enskilt arbete/pararbete
 • test/prov av dina kunskaper

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • se på undervisningsfilmer
 • läsa/arbeta med faktatexter
 • arbeta med arbetsblad/bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: