👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-03-01 08:34 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi jobba med programmering med barnen som ska börja förskoleklassen. Barnen ska utmanas att tänka strategiskt, matematiskt och med logik. Dessutom ska vi jobba med olika begrepp så som robotar, analog, digital, kommando, programmera, siffror, alfabet, höger och vänster m.m.

Innehåll

SYFTE

Vi vill  introducera programmering både analog och digital i barngruppen.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Vi ser att barnen är intresserade av teknik (dator och iPad). Dessutom alla vi har upplevt  om hur vi lever i den digitalisering samhället. Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser genom att börja prata om och utföra en analog programmering för sedan kan vi gå vidare till den digitala programmering med hjälp av olika material för att sedan jobba med Blue-bots. 

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utveckla:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Logiskt tänkande
 • Språk
 • Höger-vänster (lägesbeskrivningar)
 • Färg och form
 • Bokstäver
 • Siffror

METOD

De barn som ska börja förskoleklassen till hösten kommer att delta i detta en gång per vecka fr.o.m. v. 45 fram till v.22.

Vi börjar med att fundera vad programmering är, varför man programmerar och på vad som är programmerat. När vi introducerar ämnet för barnen gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om programmering.

Vi tittar runtomkring oss om vilka saker vet vi som är programmerat t. ex. tvättmaskinen, dörren vid affären, gatubelysning...mm.

Vi pratar om mönster, olika typ av koden och tolka väggkartor. följa en modell (rita, pärla, upprepa)

Att följa instruktioner, laga mat, hitta skatt. Här introducerat man kommando och hur kan vi göra rätt för att hittat. Felsökning.

Innan vi börjar använda Blue-Bots jobbar vi med oss själva där vi turas om att vara programmerare, pilar, robotar, rörelse/dansmaskin eller musikmaskin. Programmeraren får ge kommandon som vi andra följer. Vi avancerar och utvecklar kommandon så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

Sedan när barnen fått en större förståelse vad programmering innebär övergår vi till att jobba med att programmera våra Blue-Bots.

Att programmera handlar bland annat om att urskilja mönster, tänka logiskt, ge instruktioner och många gånger om att samarbeta.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar i Unikum med text och bilder samt på väggen.

UPPLÄGG

Vi arbetar med detta fram till terminens slut då vi gör en utvärdering tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016