Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens klimat- och vegetationszoner.

Skapad 2019-03-01 09:03 i Östergårdsskolan Halmstad
En planering som handlar om jordens klimat- och vegetationszoner.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Ett arbetsområde som handlar om jordens klimat- och vegetationszoner.

Innehåll

 

PLANERING GEOGRAFI

 

KLIMATZONER OCH VÄXTLIGHET

 

ÅK 8

 

 

 

Träden i den tropiska regnskogen kräver en varm och fuktig miljö för att kunna växa medan barrträden trivs bäst där klimatet är betydligt kallare och torrare. I öknar och polarområden finns knappast någon växlighet alls, medan i regnskogens varma och fuktiga klimat är det ett oerhört rikt väst- och djurliv. Varför är det på de här viset? Ja, det ska vi tillsammans ta reda på genom att besvara DEN STORA FRÅGAN som är:

 

VILKA ÄR JORDENS OLIKA KLIMATZONER OCH VILKA SAMBAND FINNS DET MELLAN HUR KLIMATET ÄR PÅ EN PLATS OCH DE VÄXTER OCH DJUR SOM FINNS DÄR?

 

TID: _________

 

 

 

¤ MÅLET FÖR ARBETSOMRÅDET ÄR ATT DU SKA KUNNA SVARA PÅ DEN STORA FRÅGAN SOM ÄR:

 

 • Vilka är jordens olika klimatzoner och vilka samband finns det mellan hur klimatet är på en plats och de växter och djur som finns där.

 

 

 

¤ BEDÖMNINGSUPPGIFT:

 

 • Muntligt analyssamtal i grupp där vi enligt ”rundabordsmodellen” resonerar om svaret på den stora frågan.

 

 

 

¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

 • Min, din egen och klasskompisars respons.

 • Det här planeringshäftet med övningsuppgifter.

 • PP/genomgångar/filmer.

 • Läroboken

 • Olika modeller, tex sambandskedjor, analysmodellen och EPA-modellen.

 

¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 

 • Presentation av arbetsområdet

 • Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets begrepp (sid.4).

 • PP/film – jordens klimat – och vegetationszoner.

 • Läroboken sid.9–12/film – den tropiska zonen.

 • Övningsuppgift sid. – sambandskedja den tropiska zonen.

 • Läroboken sid.10–15/film – den subtropiska zonen.

 • Övningsuppgift sid. – sambandskedja den subtropiska zonen.

 • Läroboken sid.16–20/film – den tempererade zonen.

 • Övningsuppgift sid. – den tempererade zonen.

 • Läroboken sid.21–24/film – polarzonen.

 • Övningsuppgift sid.  – polarzonen.

 • Förberedelser inför bedömningsuppgift (sid.6-7).

 • Bedömningsuppgift

 • Självvärdering/responssamtal.

 

 

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR

 

 

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du har förstått vad begreppet betyder

Klimatzon

 

Vegetation/vegetationszon

 

Tropiska zonen

 

Subtropiska zonen

 

Tempererade zonen

 

Polarzonen

 

Regnskog

 

Savann

 

Öken

 

Stäpp

 

Kustklimat

 

Inlandsklimat

 

Barrskog

 

Lövskog

 

Tundra

 

Glaciär

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT FÖRFÖRSTÅELSE

 

ARBETSOMRÅDET CENTRALA BEGREPP

 

ENLIGT EPA-MODELLEN

 

 

 

 1. Välj ute de sju begrepp på sid.4 som du är mest osäker på.

 2. Ta hjälp av varandra i gruppen och försök att reda ut begreppens betydelse.

 3. Redovisa för klassen de begrepp ni fortfarande är osäker på.

 4. Avslutningsvis försöker vi att tillsammans reda ut vad de begrepp betyder som ni eventuellt inte lyckats reda ut.

 

    Vilket syfte har jag med den här uppgiften?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT - SAMBANDSJAKT

 

JORDENS KLIMAT- OCH VEGETATIONSZONER ENLIGT PAE

 

UPPGIFT: Att träna på att hitta exempel på samband i en text är viktigt. Dels för att du då samtidigt lär dig att hitta det viktigaste i en text, det vill säga att du utvecklar din läsförståelse, dels för att du då ser hur olika saker hänger ihop och därmed utvecklar din analysförmåga.

 

I denna övning ska du försöka att hitta exempel på samband till olika rubriker i texten. Du ska skapa sambandskedjor, det vill säga samband som består av fler än bara ett sambandsled. Ni ska göra en sambandskedja för varje klimatzon.

 

 1. Först tar ni del av min PP, vi ser ett filmklipp samt läser de sidor i boken som handlar om den klimatzonen.

 2. Varje basgrupp får ett kuvert med ett antal olika lappar. Er uppgift är att försöka skapa en ordning mellan de olika lapparna så att de hänger ihop (samband). Tänk på att du kan använda ett ord mer än en gång. Lägg lapparna i ”rätt” ordning och för att binda samman de olika delarna ska du använda dig av sambandsord som:

 

 • därför att ….

 • på grund av …

 • detta beror på …

 • anledningen är att …

 • orsaken är ….

 • detta leder till att

 • som en konsekvens av detta …

 • som en följd av detta …

 • resultatet blir …

 • leder till att …

   

 

 1. När ni känner er nöjda med era sambandskedjor redovisar basgrupperna för övriga klassen, vi lär av varandra skapar tillsammans klassens bästa sambandskedja.

   

   

 2. Avslutningsvis skriver ni sambandskedjan i era anteckningsböcker.

 

      Vilka förmågor när det som du övar på den här uppgiften?

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift enligt "rundabordsmodellen" där vi resonerar om svaret på den stora frågan: Vilka är jordens klimatzoner och vilka samband finns det mellan hur klimatet är på en plats är och de växter och djur som finns där?

Matriser

Ge
Matris kopplad till bedömningsuppgift enligt "rundabordsmodellen" där vi i grupp samtalar om svaret på en stora frågan: Vilka är jordens klimatzoner och vilka samband finns det mellan hur klimatet är på en plats och de växter och djur som finns där?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om jordens klimatzoner genom att kunna ge några exempel på orsaker till att klimatet är som det är i en klimatzon och vilka konsekvenser klimatet får för djur- och växtlivet.
Du visar att du har goda kunskaper om jordens klimatzoner genom att kunna ge flera exempel på orsaker till att klimatet är som det är i en klimatzon och vilka konsekvenser klimatet får för djur- och växtlivet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om jordens klimatzoner genom att kunna ge de flesta exemplen på orsaker till att klimatet är som det är i en klimatzon och vilka konsekvenser klimatet får för djur- och växtlivet.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsakerna till att klimatet är som det är i en klimatzon och vilka konsekvenser klimatet får för växt - och djurlivet.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om orsakerna till att klimatet är som det är i en klimatzon och vilka konsekvenser klimatet får för växt - och djurlivet.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsakerna till att klimatet är som det är i en klimatzon och vilka konsekvenser klimatet får för växt - och djurlivet.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: