Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärt-rud

Skapad 2019-03-01 10:50 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn har rätt att bli sedda! Alla barn har rätt att känna trygghet Alla barn har rätt att känna sig värdefulla samt Alla barn har rätt att säga sin mening.

Innehåll

Bakgrund

Vi vill ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelat, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Vi vill att barnen ska få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer och i sammanhang som barnen känner igen sig i, samt ge dem redskap att hantera olika situationer. Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra vill vi skapa en god sammanhållning och kamratskap i gruppen- Vi vill få varje barn att känna att de är värdefullt.

Metod - Genomförande

Vi ska uppmuntra barnen i alla situationer att försöka själva efter sin egna förmåga och uppmärksamma när de lyckas eller vågar pröva. 

Vid samlingen uppmärksammar vi alla barn både de som är närvarande och är frånvarande genom att vi sjunger vår namnsång och sedan pratar om vilka kompisar som inte är med oss. 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i olika situationer, likaså uppmuntrar vi barnen att våga fråga kompisar och oss vuxna om hjälp. 

I samlingen lyfter vi de goda egenskaper barnen har tillsammans

Vi ska arbeta med gruppkänsla genom att arbeta i helgrupp med olika aktiviteter men också dela in barnen i mindre grupp så att alla får möjligheten att komma till tals och ges mer talutrymme.  

 

 

Mål

Vi vill att dem ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att alla är olika. Vi vill även att barnen skall få en ökad förståelse för vad dem har rätt till i samhället.

 

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

 • Förstå sitt eget värde
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur 
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ner sig

 

Dokumentation

Dokumentation sker fortlöpande genom foto, text och observationer 

Utvärdering - uppföljning

Vi reflekterar och följer upp både på avdelningsplaneringen men också tillsammans med barnen i synnerhet på samlingen men även vid dagliga situationer. Utvärdering gör vi terminsvis för att se hur arbetet fungerat, vad som gått bra och vad vi kan behöva tänka på

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: