Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-tiva

Skapad 2019-03-01 11:52 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på ska få uppleva sitt Krea-tiva jag Tillsammans med lärvännen Krea-tiva låter vi fantasin flöda med hjälp av många olika uttrycksformer.

Innehåll

Bakgrund

Vi har sett att flera av barnen på vår avdelning har visar stort intresse för att skapa med olika material, sjunga och dansa. Vi vill försätta att utveckla deras intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande både i styrda aktiviteter men också utifrån barnens egna initiativ. 

 

Metod-Genomförande

 

Genom att använda sig av olika verktyg/metoder får barnen möjlighet att utforska och förstå sin omvärld. De får möjlighet att på olika sätt uttrycka sig och kommunicera.

I den skapande verksamheten ska barnen ges möjlighet att:

 • prova olika sorters aktiviteter som t.ex. att rita, måla, pärla, sjunga, dansa och spela instrument
 • ta eget ansvar för det  material som de plockar fram, se till att det används  på rätt sätt och att de plockas bort
 • på eget initiativ kunna använda sin egna kreativitet

  Vi ska skapa stimulerande  miljöer/material, synliggöra material och idéer tillsammans med barnen.

                                                                                                                                                                                                                    

Mål

Varje barn ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Syftet i skapande verksamhet är att barnen ska ges möjlighet att

 • träna sin finmotorik
 • utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap
 • prova egna idéer och lösa problem
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • utveckla självförtroende
 • ta eget ansvar för material

 

Dokumentation

Sker kontinuerligt i form av text, bild och videos

Uppföljning- Utvärdering

Vi reflekterar på avdelningsplaneringen om vad som gått bra, mindre bra, vad vi ska tänka på m.m.

Tillsammans med barnen reflekterar och diskuterar vi över vad vi gjort, hur de upplevt det och om de vill visa upp sina alster.

Utvärdering görs vid varje termins slut

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: