Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagansvärld - Astrid Lindgren

Skapad 2019-03-01 13:31 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi går vidare inom temat sagans värld till Astrid Lindgren, med fokus på Pippi och Emil.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Sagansvärld

Tidsperiod:januari- tills vidare

Förskolans namn:Smedjans förskola

Grupp: Myran

Barnens ålder:1-3

År och datum: 010319

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-språk

-matte

-musik

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
De nedan vilka mål som berörs


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Med hjälp av praxisalfabetet övar vi på de olika ljuden som finns i våra och Astrid Lindgrens sagokaraktärers namn. 

Vi sjunger och läser och lär oss om språket. 

Vi räknar vänner och djur som finns i de olika sagorna.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Alla pedagoger är ansvariga över projektet. Vid olika tillfällen passar vi på att prata om Pippi och Emil, varje onsdag har de barn födda -16 en Astrid Lindgren samling tillsammans med en av pedagogerna. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
genom samtal med föräldrar och barn berättar vi vad vi lärt oss, samt genom bilder som vi sätter upp på avdelningen. 


Planeringen upprättad av:

Personal På Myran

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: