Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Murbruket- kroppen

Skapad 2019-03-01 13:35 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Förskola
Murbrukets pedagogiska planering för projekt

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbrukets förskola 2019

 

Val av kärnämne/n: Generativt lärande

 

Var är vi? - Nulägesanalys Barnen har visat stort intresse för kroppen och dess funktioner.

 

Vart ska vi? Samplanering (läroplansmål)

Lärandesituations inramning:  Öka barnen förståelse för hur vi ser ut inne i kroppen och hur kroppen fungerar. Hjärnan, skelettets funktion, Lungorna och dess funktion, hjärtat och blodet, vad behöver vi för att må bra, matspjälkningen och musklerna.   

Samordning av perspektiv: Ta till vara på barnens perspektiv. Genom att ställa öppna frågor samtalar vi med barnen där de får berätta vad de kan och tänker kring kroppsdelarna både innan och efter undervisningstillfällena.

Från lokalt till expansivt språk: Barnen ska få ett ökat ordförråd, kunna förklara sammanhang med hjälp av "nya" begrepp.

Barn behöver både stöttas och utmanas: Barnen ska utmanas med att t.ex få ställa egna hypoteser men även att stöttas där vi vuxna tillsammans med barnen tillför variation i utbildningstillfället för att barnen ska få syn på nya fenomen.  

Att introducera variation: Vi tänker på olika sätt göra synligt för barnen om kroppens olika organ samt dess funktioner. Barnen ska med variation i undervisningarna få utveckla sin förståelse för kroppens sammanhang och bli nyfiken på att söka vidare om kroppen. 

Mönster görs synliga: Barnen ska få insikt att alla kroppens funktioner hör ihop och är beroende av varandra. 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande: Vi som pedagoger behöver själv förstå och vara intresserade för att kunna föra kunskapen vidare. 

 

Hur gör vi? – Samhandling- genomförande

Lärandesituations inramning: Till en början tänker vi rita av ett av barnens kropp där vi efter varje avslutat arbetsområde sätter upp organet vi arbetat med. Vi använder kroppsbilden vi skapat för att återkoppla vad vi pratat om tidigare.

Samordning av perspektiv: Genom att ställa öppna frågor samtalar vi med barnen där de får berätta vad de kan och tänker kring kroppsdelarna både innan och efter undervisningstillfällena. De ska även få tillfälle att tillsammans undersöka, utforska och samtala med varandra. Barnen ska få möjlighet att ställa egna hypoteser.

Från lokalt till expansivt språk:Vi benämner de olika kroppsdelarna och andra begrepp med medicinska termer t.ex blodkroppar, blodplasma. Förklarar och upprepar för barnen trots att det kan vara lite "svårare" begrepp. 

Barn behöver både stöttas och utmanas: Barnen ska få möjlighet att undersöka och uppleva arbetsområdena på olika sätt både med oss vuxna men också själv. Vi tänker ställa produktiva frågor till barnen, presentera olika material samt göra experiment.

Att introducera variation: Barnen ska uppleva på många olika sätt hur kroppens funktioner fungerar genom bla. experiment med sin egen kropp. Få ta del av varierat material både inne på avdelningen men även ute. 

Mönster görs synliga:  Genom att upprepa och erbjuda variation i undervisningarna får barnen på olika sätt möjlighet att förstå kroppens funktioner och hur de hör ihop. 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande: Att få lära sig vad kroppen består av, förstå kroppens funktion samt få ett ökad ordförråd. 

 

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

Barnen har visat ett enorm intresse från början till slut i vårt projekt kroppen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: