Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-reza

Skapad 2019-03-01 13:40 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
I barnens vardag möter de matematik överallt, mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer

Innehåll

Bakgrund

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett stort intresse för siffror,  antal, räknetal och former, speciellt vid samlingen men också vid olika aktiviteter De vill gärna räkna hur många barn som är närvarande denna dag och hur många det är frånvarande. De pratar även om former som de känner igen.

Metod-Genomförande

 • Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter.
 •  På våra promenader pratar vi om vilka färger, former, likheter/olikheter och antal vi ser. 
 • På samlingar arbetar vi med sortering och klassificering t.ex. vem/vad hör ihop, Hur man kan tänka i olika situationer.
 • Vi pedagoger sätter på oss våra "matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem.
 • Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det som barnen utför.

Mål

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande. Vi vill att barnen ska känna igen våra geometriska former och siffror samt få en förförståelse för olika matematiska begrepp. Syftet är också att ge barnen en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av bilder, text och videos vid olika aktiviteter

Uppföljning-Utvärdering

Uppföljning sker kontinuerligt på vår avdelningsplanering genom reflektioner och utvärderingar av aktiviteter 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: