Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-03-02 20:13 i Trönningeskolan Halmstad
Vatten.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vad är vatten, hur kan det se ut, var kommer det ifrån och vad har det för egenskaper. Vattnets olika former fast, flytande och gas. Enkla lösningar och blandningar. Flyta och sjunka i vatten. Vi kommer också lära oss om några olika varelser som lever i vatten.

Innehåll

Syftet med temat är att ge en förståelse för vattnets olika egenskaper samt att öva på att genomföra och dokumentera enkla experiment. Syftet är även att öva på att skriva faktatexter om djur och få en förståelse för hur man strukturerar upp dessa.
 
Du kommer att bedömas på din förmåga att:
 • Genomföra enkla experiment efter instruktioner och sen kunna dokumentera dessa.
 • Kunna skriva en enkel faktatext
 • Kunna berätta om vattnets olika faser.
 • delta i diskussioner och uppgifter
 
Vår undervisning och arbetsformer kommer att vara:
 • Se filmer
 • Ha genomgångar
 • göra tankekarta kring frågorna vad är vatten? Vart finns vatten och hur ser vatten ut?
 • Diskutera
 • Göra experiment och dokumentera
 • Skriva enkel faktatext
 • Göra vattnets kretslopp på en papptallrik
 • Arbetsblad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: