Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kognitiv psykologi

Skapad 2019-03-03 07:20 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Psykologi
Kognitiv psykologi handlar om vårt tänkande och vårt sätt att uppfatta, tolka och minnas händelser. Perception betyder varseblivning, och inom perceptionspsykologi studeras hur vi uppfattar saker. Vår hjärna är fantastisk och hjälper oss att uppfatta saker mer förståeligt. Tänk att du ser en vän på avstånd, du tror ju inte att din vän har blivit Nils Karlsson Pyssling och krympt, utan då förstår automatiskt att vännen är en bit bort.

Innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med området perceptionspsykologi som handlar om hur vi registrerar och tolkar sinnesintryck. Vår uppmärksamhet. Hur kommer det sig t ex att vi i vissa situationer uppmärksammar en del saker som vi i en annan situation inte alls lägger märke till ?

 

Centralt innehåll:

  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

 

Varför?

Undervisningen i ämnet psykologi syftar till förståelse för hur individer, enskilt och i grupp, tänker, känner handlar och beter sig. Hur vi uppfattar vår omvärld är centralt för hur vi sedan tänker, känner och beter oss.

Exempel på områden då kunskaperna har stor nytta kan vara inom trafik, hur designar man vägskyltar så att människor på bästa sätt ska uppfatta budskapet, eller inom reklambranschen, hur skapar man reklam som människor uppmärksammar? 

Ämnets syfte:

  1. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmågan att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.

Hur?

v.  Föreläsningar och övningsuppgifter om kognitiv förklaringsmodell 

Bedömning? 

 Du lämnar in den examinerande uppgiften som handlar om att förklara mänskligt beteende utifrån ett kognitivt perspektiv. Den kommer att bedömas E-A. En förutsättning för betyg på området kognitionspsykologi är utöver uppgiften att ha gjort bifogad övningsuppgift om Perception. 

 

Centralt innehåll

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan

Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan

Stöd för ditt lärande

Hemsida med samlad information om perception 

Hemsida med samlad information om kognition 

Lektionsmaterial 

Qizlet om perception 

Quizlet om minnet 

Quizlet om Kognitiv förklaringsmodell

Hemsida med samlad information om minnet

 

Uppgifter

  • Perception

  • Perception -övningsuppgift

Matriser

Psk
Perceptionspsykologi

  • Psk  -   Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  • Psk  E   Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
  • Psk  C   Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
  • Psk  A   Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
E
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan
C
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: