👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbiten - Skriva och läsa tvåstaviga och enstaviga ord

Skapad 2019-03-03 11:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 Svenska
Språkbiten - tvåstaviga och enstaviga ord

Innehåll

Tidsperiod

HT 2019

 

Konkretisering av mål

Vi tränar på att höra, skriva och läsa stavelser för att få en intuitiv förståelse för språkets minsta beståndsdelar, ljud, bokstäver och stavelser.

Vi tränar på begreppen vokal och konsonant.¨för att se och förstå hur orden är uppbyggda.

Vi tränar på att forma bokstäverna på rätt sätt för att på sikt få ett bra flöde i det motoriska skrivandet och en jämn och läslig handstil.

Vi tränar på att höra hur stavelserna låter både som kort vokal och lång vokal.

Vi tränar på att stavelseläsa för att få ett bättre flyt i läsningen.

Vi tränar också ordförståelse genom att prata om vad orden betyder, motsatsord och synonymer samt sätta in orden i meningar.

 

Undervisning

Vi arbetar strukturerat med materialet Språkbiten genom att tillsammans skriva och läsa tvåstaviga och enstaviga ord där vi arbetar med en vokal i taget.

 

Bedömning

Du ska kunna skriva orden rättstavade och på rätt sätt, veta vad de betyder samt kunna läsa dem med flyt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Språkbiten - tvåstaviga och enstaviga ord

Språkbiten - tvåstaviga och enstaviga ord

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Läsa med flyt
Du behöver träna mer för att kunna stavelseläsa orden för att kunna läsa dem med flyt.
Du kan för det mesta stavelseläsa och läser de flesta orden med flyt.
Du kan stavelseläsa och läser orden med gott flyt.
Skriva för hand
Du behöver träna mer för att skriva alla bokstäverna på rätt sätt för att få ett flyt i din skrivning och en läslig handstil.
Du skriver för det mesta bokstäverna på rätt sätt men behöver träna mer för att få en tydlig och jämn och läslig handstil.
Du skriver på rätt sätt och har en tydlig, jämn och läslig handstil.
Stava orden
Du behöver träna mer på att stava orden.
Du stavar de flesta orden på rätt sätt.
Du är säker på hur orden stavas och stavar dem på rätt sätt.
Ordförståelse
Du behöver träna mer för att veta och förklara vad orden betyder.
Du vet vad de flesta orden betyder och visar det genom att kunna sätta in respektive ord korrekt i en mening.
Du har en god ordförståelse och kan förklara de allra flesta orden eller hitta passande synonymer.