Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Håll Sverige Rent

Skapad 2019-03-03 12:45 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Vad kan vi tillsammans göra för att Hålla Sverige Rent? Kan det vi gör här på hemmaplan påverka miljön ute i världen?

Innehåll

Mål:

 • Att skapa nyfikenhet hos barnen för det som finns runtomkring oss.
 • Att skapa en förståelse för vikten av att ta hand om vår planet och miljö
 • Att skapa en förståelse kring att Vi är en del av naturens kretslopp och att genom vårt agerande påverkar vi miljön och framtiden.

 

Orsak till valt mål:

 • Vi ser ett intresse hos barnen angående vår natur och barnen ställer frågar kring varför vi t.ex. källsorterar. 
 • Vi ser att barnen reflekterar kring hur mycket/ lite mat vi slänger på förskolan. 
 • Vi ser att barnen är måna om djur, vilket vi vill förstärka.
 • Vårt uppdrag i Läroplanen är att medvetengöra barnen kring hållbar utveckling och miljö.

 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

 • Vi har anmält oss till "Håll Sverige Rent" (www.hsr.se) där vi kommer följa deras riktlinjer och introducera detta projekt för barnen.
 • Vi kommer gå ut i vår närmiljö på skräpjakt och samla skräp.
 • Barnen kommer få brev från Mofflorna innan vi besöker skogen.
 • Vi kommer att använda oss av pedagogiskt material från Håll Sverige Rent, t.ex. spel.
 • Vi går och återvinner tillsammans med barnen.

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

 • Genom pedagogiska dokumentationer.
 • Genom observationer.
 • Reflektera med både barn och vuxna, både enskilt och i grupp.
 • Följa barnens utveckling och intressen.
 • Skapa miljöer där barnen får uppleva med alla sina sinnen och på så sätt kan erövra ny kunskap. 
 • Delge våra kollegor vid arbetslagsmöten och gemensamma möten
 • Dokumentera kontinuerligt.
 • Delaktighet av föräldrar genom den pedagogiska dokumentationen på Unikum.
 • Genom föräldrars reflektioner som vi pedagoger får ta del av.

 

Det här resultatet förväntar vi oss:

 • Att barnen ska känna sig som en del i vår värld, förstå att de är en del av naturens kretslopp samt förstå det ansvar som detta innebär. Dvs. vikten av att källsortera, inte slösa på vatten, allemansrätten (vi får gå ut i skogen men vi det innebär också ett ansvar).
 • Att barnen får verktyg och miljöer att kunna uppleva vad våra sinnen kan ge oss.
 • Att barnen på ett lustfyllt sätt ska få ett intresse och väcka nyfikenhet på vår omvärld.
 • Att barnen ska få en uppfattning om vad som har varit för att kunna förstå vad som kan komma att hända i framtiden.
 • Att barnens drivkrafter att söka kunskap ska stärkas.

Utvärdering:

 • Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: