Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Kontinenter och världshav

Skapad 2019-03-03 15:37 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F – 9 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med kartan, kontinenterna och världshaven.

Innehåll

Kontinenter och världshav


Karta

 • Vad är en karta?
 • olika typer av kartor
 • Hur är den konstruerad?

Uppgift: Rita en egen karta med ett fantasiland

Uppgift: Läs gemensamt sidorna 84-87 i Puls SO-boken samt svara enskilt på frågorna.

Uppgift: Samtal om kompass och väderstreck i helklass

Uppgift: Träna på världsdelarna och världshaven på Skolplus.se

Kontinenterna

Film: Världsdelar och om kartan.

Uppgift: Läs text på sidorna 88-89 i SO-boken. Svara på frågorna.

 

 

Hur ska du få visa dina kunskaper?

 • Eget arbete
 • Enskilt och i par arbeta med häfte om kartan från skolplus
 • Skriftlig test på kontinenterna och världshaven

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: