Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det medeltida spelet 4A 4B

Skapad 2019-03-03 15:40 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 Historia Teknik Svenska Bild
Vad är medeltiden? Genom att gå framåt på ett medeltida spelplan, erövrar eleverna kunskap om medeltiden. Allt avslutas med ett gästabud, där eleverna gestaltar medeltida personligheter.

Innehåll

Hur? Eleverna bildar grupper, ätter och ska i dessa lösa olika uppgifter för att kunna gå fram på spelplanen. Spelplanen har skapats i storgrupp och alla bidrar för att den ska bli klar.

Kunskaper om medeltiden erhålls genom att läsa,samtala, praktiska moment, UR-program. Gruppen används för att befästa erhållna kunskaper. Förmågan att skriva olika typer av texter för att visa sina kunskaper, ska utvecklas. Besök i Vänge kyrka och föreläsning om Heliga Birgitta förstärker undervisningen. Torka äpplen till vinterförrådet är ett praktisk moment.

Tolkning av medeltida konst, att se särdrag kommer eleverna jobba med på bilden.

På teknikundervisningen ska eleverna undersöka katapulters egenskaper.

Kunskaperna redovisas fortlöpande genom textskrivning, muntliga redovisningar samt ett avslutande skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: