Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Skriva en berättande text

Skapad 2019-03-03 15:59 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Nu är det dags för eget skrivande, både för hand och på datorn. Utifrån din fantasi och kunskaper om rymden. Du skriva en berättande text, en rymdberättelse. Du ska bearbeta den med hjälp av vuxna och sedan rita en bild på huvudperson och en bild på något från miljön.

Innehåll

Syfte 

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska ges möjlighet att lära sig att skriva en berättande text utifrån en given struktur. Syftet är även att eleverna ska lära sig att skriva sin text på datorn med hjälp av talsyntesprogram. Efter detta kommer eleverna att öva på att ge och ta muntlig och skriftlig feedback från sina kamrater och därefter bearbeta sin text utifrån det.

 
 
 

Mål för arbetet

 • Skriva en berättande text med tydlig röd tråd (inledning, handling och avslutning).
 • Skriva en berättande text utifrån en förberedande berättelsekarta där karaktärer, miljö, problem och lösning beskrivs. 
 • Skriva sin text med stor bokstav och punkt samt mellanrum mellan orden. 
 • Öva på att stava vanligt förekommande ord. 
 • Skriva med läslig handstil och på dator. 
 • Lära sig att lyssna på sin text med hjälp av programmet ClaroRead.
 • Illustrera en bild till din text.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Lära oss om berättande texter och dess strukturer via genomgångar i halvklass. 
 • Eget skrivande av berättelsekarta och text i halvklass.   
 • Praktiskt arbete med datorn, både skriva via Word och lyssna via ClaroRead.  Ipad finns för den som hellre vill det.  
 • Genomgång om vad kamratbedömning är via strukturen "två stjärnor och en önskan".
 • Öva på hur man kan illustrera sin text utifrån bildförslag. 

Bedömning

Du visar att du kan genom att: 

 • Skriva din text utifrån din berättelsekarta och sedan visa att du har en röd tråd i texten. 
 • Ge och ta respons och bearbeta din text på ett tydligt sätt. 
 • Göra stycken i texten där det skulle passa att illustrera en bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: