Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen och dess inriktningar

Skapad 2019-03-03 17:07 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Religionskunskap
Vi har nu avsIutat antiken och stannade vid den historiska händelsen splittringen av antikens Rom. I detta arbetsområde kommer vi att titta närmare på just den splittringen och vad den medförde nämligen uppdelningen av kristendomen och dess tre stora inriktningar - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

Innehåll

Syfte:

Du ska få ökad kunskap om:

- kristendomen och dess tre olika inriktningar(katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan).

-centrala begrepp inom kristendomen.

-kunna jämföra de tre inriktningarna med varandra när det gäller tro &kyrkobyggnader.

- hur kristendomen påverkas av och påverkar samhället.

-hur kristendomen påverkar en troende människas identitet.

-kunna källkritiska granska några olika typer av källor. 

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, enskilda skriftliga uppgifter och läxförhör. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter. 

 

Tidsplanering (preliminär):

V. 15 Genomgång kristendomens ursprung. 

V.16 Vad är typiskt för katolska kyrkan?

         Källuppgift.

V.17. Vad är typiskt för ortodoxa kyrkan?

         Källuppgift. 

V 18. Vad är typiskt för protestantiska kyrkan?

          Religion och samhälle.

V.19 Religion och identitet

        Analysuppgift.

V.20. Skriftlig uppgift - Kristendomens påverkan på individ och samhälle. 

V.21 Med reservation så förskjuts planeringen en vecka. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: