Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Matematik Sannolikhet & Statistik åk 8 VT19 (v.17-21)

Skapad 2019-03-03 17:40 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Algebra och Funktioner
Grundskola 7 – 9 Matematik
"Små chanser är ofta början till stora bedrifter" - Demosthenes

Innehåll

v.17 - 21     

Matematik - Sannolikhet och Statistik åk 8, VT19

  • Nedan finner du kortfattad information om lärandemålet, undervisning och kurslitteratur.

  • En mer detaljerad beskrivning (med veckoplaneringen och bedömningsmatrisen) är bifogad i "uppgifter".

  • Din första uppgift blir därmed att ladda ner planeringen och att läsa igenom den.

  • För bästa möjliga resultat är det viktigt att du följer planeringen vecka för vecka och gör dem uppgifter i kurslitteraturen som finns där.

 

 

Matematik - Sannolikhet och Statistik åk 8, VT19 

 

Lärandemål inom Sannolikhet och Statistik

Du skall lära dig:

·         att utföra beräkningar av sannolikheter

·         att utföra procentberäkningar utifrån delen, det hela och andelen

·         att använda dig av träddiagram vid beräkningar av sannolikheter vid upprepade händelser

·         att göra beräkningar med beroende och oberoende händelser

·         hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik

·         att beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik

 

Begreppslista:

Sannolikhet, händelse, chans, risk, komplementhändelse, möjligt utfall, slump, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall, relativ frekvens, upprepade händelser, träddiagram, oberoende händelser, beroende händelser, kombinatorik, multiplikationsprincipen.

 

Undervisning:

·         Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

·         Räkneövningar (enskilt enligt veckoplaneringen)

·         Praktiska övningar

·         Problemlösande aktiviteter  (både enskilt och i gruppform)

 

Underlag för bedömning:

·         Skriftligt prov

·         Muntliga och skriftliga prestationer i klassrummet

 

Kurslitteratur:

·         MatteDirekt 8 (Carlsson et al, 2018), kap 6 s.208-249

 

Användbara hemsidor:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/sannolikhet-och-statistik

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/brak

https://www.studi.se

 

Centralt innehåll åk 7-9

Sannolikhet och statistik

 

 

  • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva      resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Uppgifter

  • Planering Sannolikhet och Statistik åk 8 VT19

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: