Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2019-03-03 21:52 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Historia
Det finns olika sätt att förändra samhällen på. Ett dramatiskt sätt att förändra är att göra revolution. Det har hänt många gånger under historiens gång. En av de mest kända och betydelsefulla revolutionerna är den franska revolutionen som rasade under åren 1789 till 1799, de så kallade franska revolutionen.

Innehåll

 

I detta moment kommer vi undersöka vad Franska revolutionen innebar och varför den bröt ut. Vi kommer dels ha föreläsningar med studi.se, clionline.se och PowerPoint presentation. Ni ska jobba i smågrupper med en specifik person eller liknande som varit central i revolutionen. 

Vi ska lägga mycket fokus på hur den franska revolutionen inspirerades av den amerikanska frihetskriget och upplysningsideologierna. 

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska du träna din förmåga att:

 • föra resonemang kring orsakerna till den franska revolutionen och det amerikanska frihetskriget ( te x. människors livsvillkor och nya idéer)
 • förklara hur revolutionen förändrade människors liv och samhället
 • visa kunskaper om viktiga personer och händelser, samt kunna använda relevanta historiska begrepp
 • resonera kring revolutionens följder

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med genomgångar, uppgifter och filmer.  

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Vi kommer avsluta detta moment med ett prov.  

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • resonera kring orsaker
 • hantera fakta och begrepp kring historiska skeenden
  förklara/reflektera över människors livsvillkor
  reflektera över konsekvenser

 

 När momentet är slut ska ni kunna följande:

 • Hur såg samhället ut innan revolutionen och hur det påverkade att revolutionen bröt ut.
 • Upplysningsidéerna och deras påverkan på revolutionen. 
 • Några orsaker till att revolutionen bröt ut.
 • Kopplingar mellan Amerikanska- och Franska revolutionen. Likheter och skillnader. 
 • Några centrala begrepp.
 • Några viktiga personer och händelser från revolutionen.
 • De mänskliga rättigheternas uppkomst och betydelse för tiden efter revolutionen och ända fram till idag.
 • Vem Napoleon Bonaparte var och vad han gjorde med revolutionens idéer efter han tagit makten i Frankrike 1799.
 • Några konsekvenser (kortsiktiga och långsiktiga) av revolutionen.  

 

 

Uppgifter

 • Pluggpapper- Franska revolutionen

 • Franska revolutionen PowerPoint

Matriser

Hi
Franska revolutionen

E
C
A
Fakta
Känna till några orsaker och konsekvenser av franska revolutionen, samt revolutionens förlopp i stora drag.
Känna till flera orsaker och konsekvenser av franska revolutionen, samt revolutionens förlopp i stora drag.
Känna till och kan förklara orsakerna och konsekvenserna av franska revolutionen, samt revolutionens förlopp i stora drag.
Förståelse och Analys
Känna till och förklara några olika anledningar till franska revolutionens framväxt av nya idéer och samhällsklasser.
Känna till och förklara franska revolutionen och framväxent av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Känna till och kan använda och förklara olika anledningar till franska revolutionens framväxt av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Begrepp
Känner till och kan förklara historiska ord och begrepp.
Känner till och kan förklara historiska ord och begrepp, samt olika syn på deras betydelser.
Känner till och kan använda och förklara historiska ord och begrepp, samt olika syn på deras betydelser
Arbetsgång
Arbetar aktivt på lektion, antecknar och läser.
Besvarar instuderingsfrågor och övriga uppgifter som ni blir tilldelade
Har gjort det avslutande provet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: