Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och klimatförändringar

Skapad 2019-03-04 08:26 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

I geografi kommer vi att arbeta med hållbar utveckling och klimatförändringar. 

Under mars och april månad kommer eleverna i år 9 att arbeta om hållbar utveckling och klimatförändringar med fokus på orsaker, konsekvenser och lösningar. Eleverna ska genomföra ett fältstudie i närområdet och undersöka hur samhället, naturen och människan samspelar med varandra. Eleverna ska också använda sig av digitala verktyget https://earth.google.com/web/. Obs!! Arbetet måste vara färdigt till den 12 maj. 

 

Förslag på fältstudier: 

1) Hur påverkar Lövstavägen naturen, samhället och människan i Åkermyntan. Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

2) Hur skulle ett nytt bostadsområde i Åkermyntan påverka naturen, samhället och människan. Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

3) Var kommer maten ifrån i Åkermyntan. Hur påverkar det naturen, samhället och människan. Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

4) Hur påverkas Riddersviks naturområdet av besökarna på sommaren? Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

5) Hur påverkas naturområdet av återvinningscentralen i Löwsta? Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

6) Hur kan ett hållbart bostadsområde se ut i Åkermyntan/Hässelby?Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

7) Hur hållbar är vår skola när det gäller mat eller material? Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

8) Var kommer din T-shirt ifrån och vilka konsekvenser får den på naturen och miljön? Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

9) Var kommer din frukost ifrån och vilka konsekvenser får den på naturen och miljön? Vilka är konsekvenserna för naturen, samhället och individen? Föreslå några lösningar. 

10) Eget förslag inom hållbar utveckling som innehåller ett problem, konsekvenser och lösningar. 

 

Begrepp som du kan ha med: hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk, social hållbarhet), klimatförändringar, öst, väst, syd, norr,  ekosystemtjänster, resurser, temperatur, natur, miljö, nederbörd, koldioxidutsläpp, föroreningar, Globala målen, produktion, konsumtion, FN, regering, politiker, fattigdom, klimatförändringar, samhälle, städer, BNP, HDMI, välstånd, GIS, 

 

Användbara länkar:

https://earth.google.com/web/

https://swedwatch.org/

https://www.globalamalen.se/ 

https://www.krav.se/om-krav/krav-markningen/ 

https://fairtrade.se/

https://www.wwf.se/utbildning/larare/ekologiska-fotavtryck/

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

https://www.gapminder.org/

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola

https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/01/Vad-kostar-din-tr%C3%B6ja-1.pdf

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: