Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, Skala, Enheter samt cirkeln

Skapad 2019-03-04 10:27 i Alléskolan Lerum
Vi arbetar med kapitel tre och fyra i boken
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska kunna när arbetsområdet är avslutat.

Tal

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal till exempel 42 * 38
 • multiplicera decimaltal till exempel4,8 * 5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva stora tal med tiopotenser
 • skriva stora tal i grundpotensform

Skala och enheter

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Cirkeln

 • kunna förklara begreppen diameter och radie
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Planering

 

Dag

V

Avsnitt/Uppgifter

Tisdag

9

Uppstart: Tal

Uppgift 1-7

Måndag

10

Känguruuppgifter i grupp

Stora tal: uppgift 8-20

Tisdag

 

Multiplikation: uppgift 21-30

Läxa till måndag (11/3)

Fredag

 

Studiedag

Måndag

11

Division: uppgift 31-36

Läxa till måndag (18/3)

Tisdag

 

Problemlösning: uppgift 37-47

Fredag

 

Diagnos: Tal

Måndag

12

Tiopotenser alternativt Blå kurs

Tisdag

 

Grundpotensform alternativt Blå kurs

Fredag

 

Uppstart: Enheter och Skala

Volym: uppgift 1-14

Måndag

13

Volym och vikt: uppgift 15-30

Tisdag

 

Hastighet: uppgift 31-42

Fredag

 

Skala: uppgift 43-51

Läxa: Diagnos

Måndag

14

Cirkelns omkrets och area

Läxa: Diagnos

Tisdag

 

Repetition

Fredag

 

Prov: Tal, Skala och enheter samt cirkeln.

 

Redovisning och prov

Fredagen den 5 april (vecka 14)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: