Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmprojekt

Skapad 2019-03-04 11:43 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Området börjar med en genomgång av hur det går till när man gör en film. Hur man tänker kring story, ljud och ljus för att bygga upp stämning i filmen. Vi går igenom olika karaktärer som finns med i en film. Efter det ser vi på en film och gör en analys av den baserat på ovanstående kunskaper. Sedan är det dags för den egna filmen, vilken ska göras i grupp. Det ska skrivas ett fullständigt manus och göras storyboards, som ska godkännas, innan ni får sätta igång att filma. Filmerna spelar ni in på era iPads och ska vara ca 5 minuter långa. Redovisning av projektet görs genom att lämna in de skriftliga uppgifterna (enskilda samt gemensamma) och att visa filmen för resten av klassen. Innan filmen får visas i klassen ska den skickas in till mig så att jag först får se den. Lycka till!
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Detta är ett projekt som behandlar hur det går till när man gör en film och avslutas med att ni får göra en egen kortfilm.

Innehåll

Området börjar med en genomgång av hur det går till när man gör en film. Hur man tänker kring story, ljud och ljus för att bygga upp stämning i filmen. Vi går igenom olika karaktärer som finns med i en film. Efter det ser vi på en film och gör en analys av den baserat på ovanstående kunskaper. 

 

Sedan är det dags för den egna filmen, vilken ska göras i grupp. Det ska skrivas ett fullständigt manus och göras storyboards, som ska godkännas, innan ni får sätta igång att filma. Filmerna spelar ni in på era iPads och ska vara ca 5 minuter långa. Redovisning av projektet görs genom att lämna in de skriftliga uppgifterna (enskilda samt gemensamma) och att visa filmen för resten av klassen. Innan filmen får visas i klassen ska den skickas in till mig så att jag först får se den. Som en extrauppgift får ni även gärna göra en affisch till filmen som vi sedan kan sätta upp på väggarna i klassrummet. 

 

Lycka till!

Uppgifter

 • Filmanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: