Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2019-03-04 12:37 i Elinebergsskolan Helsingborg
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer. Förklarande texter förekommer i skolans no- och so-ämnen samt i faktaböcker, tidningar och på internet.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:


1. förstå syftet med en förklarande text.

2. lära dig hur man använder strukturen för en förklarande text. (Steg 1)

3. lära dig hur du använder det språk som är typiskt för texttypen.(Steg 2)

4. öva på det du lärt dig i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en förklarande text. (Steg 3)

5. med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en förklarande text. (Steg 4)

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt få söka och utveckla: 

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter, där du lär dig känna igen en förklarande texts syfte och struktur.

Steg 2: Du kommer att i grupp få arbeta med ord och begrepp som är typiska för förklarande texter. Du kommer att få lära dig använda orsaksord och tidsord samt fraser som bidrar till förståelse om varför och hur saker är och fungerar som de gör. Förutom att orsaksorden hjälper till med förståelsen ger de även texten en logisk struktur/ordning.

Steg 3: Klassen/gruppen läser och jämför en återberättande text med en förklarande text. Du övar på det du tidigare lärt dig i steg 1-2. när du tillsammans i en grupp skriver en förklarande text.

Steg 4: Du kommer att på egen hand få skriva en förklarande text om ett naturfenomen. Texten ska bearbetas och redovisas.

Slutligen bedömer du din förklarande text med din lärare. I bedömningen formuleras nya mål.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en förklarande text
- kunna presentera innehållet på ett begripligt och för uppgiften anpassat sätt.
- kunna använda strukturen för en förklarande text.
- kunna använda språk, ord och begrepp, som är typiska för en förklarande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella förklarande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande text

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur förklarande text
Texten har rubrik, inledning och utvecklade förklaringar
Du följer strukturen för förklarande text på ett godtagbart sätt. Förklaringarna är begripliga och tar upp de mest väsentliga delarna av förklaringen.
Du följer strukturen för förklarande text på ett mycket bra sätt. Förklaringarna är mycket tydliga och välutvecklade.
Språkliga drag förklarande text
Texten innehåller orsaksord, sambandsord och verben är skrivna i presens
Du använder de språkliga strukturerna på ett godtagbart sätt.
Du använder de språkliga strukturerna på ett mycket bra sätt
Använda ämnesord
Du använder ord och begrepp som hör till det som texten handlar om på ett sätt som gör texten tydlig.
Du använder ämnesord med ganska god säkerhet.
Du använder ämnesord med mycket god säkerhet.
Språkriktighet och variation
Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och variation i språket.
Du skriver med ganska god språkriktighet och variation.
Du skriver med mycket god språkriktighet och variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: