👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och Läsförståelse

Skapad 2019-03-04 14:29 i öö Fyllingeskolan grs Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Eleverna kommer utifrån sin egen nivå att individuellt träna på att läsa och förstå olika typer av texter. Vi kommer även att arbeta med läsförståelse utifrån högläsning av kapitelböcker.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Syfte

Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Metod, undervisning/centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med individuell läsning av skönlitterära texter där eleven ska besvara frågor på innehållet.  Högläsning av en kapitelbok, där vi tillsammans arbetar med strategier för att förstå texter, samt högläsning av 8 SIDOR. 

Bedömning och kunskapskrav

Vi kommer att bedöma förmågan att:
Läsa, förstå och reflektera över olika texter, genom att samtala om innehållet i texter, samt att sammanfatta och återberätta det som lästs.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6