Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling HT -19

Skapad 2019-03-04 17:48 i Långevi förskola Bengtsfors
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med sångsamlingen är att utveckla det sociala samspelet och den kommunikativa förmågan genom sång och ramsor. Vi vill skapa en rolig och språkutvecklande miljö tillsammans med barnen.

Innehåll

Mål

 • Att barnen får uppleva en glad och rolig social gemenskap genom sång och ramsor
 • Att barnen ska få utveckla sin förmåga att leka med ord och utveckla ett nyanserat talspråk

Metod

Genom våra sångsamlingar vill vi att barnen ska få utveckla det sociala samspelet och få en Vi-känsla och utveckla deras kommunikativa förmåga genom sång och ramsor. 

Varje måndag och torsdag har vi sångsamling. Vi sjunger mycket i den spontana leken också. Sång och ramsor är ett stort fokusområden för oss då vi vill hjälpa barnen i deras språkutveckling.

Vi kommer att använda oss utav olika material när vi presenterar sångerna för barnen, ex sångkorg, bilder, ”fiskedamm”, Kims lek, lekar mm.

 

 

Vi dokumenterar fortlöpande i Unimum, samt planerar och utvecklar sångsamlingarna på avdelnings planeringarna veckovis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: