👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FOTOGRAFI och KOMPOSITION

Skapad 2019-03-04 18:36 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Detta är ett fotoarbete som innebär att du planerar hur och vad som ska fotograferas.
Grundskola 7 – 9 Bild
Med din mobilkamera fotograferar du bilder som du kan vara riktigt stolt över. De har en tanke bakom sig och du har efter denna uppgift fler ord och begrepp som har med bilder att göra.

Innehåll

Det blir sällan bra fotografiska bilder av en slump. Att vara medveten om vad som ska fotograferas och på vilket sätt och att sedan se hur fotot upplevs kräver en hel del arbete.

Uppgifter

Matriser

Bl
FOTOGRAFI OCH KOMPOSITION

F
E
C
A
Kombinera bildelement
Fotografierna har inte en medveten komposition
Fotografierna har en komposition
Fotografierna har en medveten och arbetad komposition.
Fotografierna har välarbetad komposition och visar tydligt en idé.
Tolka, resonera & koppla
Tolkningen av de egna fotografierna innehåller inte de ord/begrepp som vi har tränat på
Det finns en tolkning till de egna fotografierna. Ord/begrepp finns delvis med.
Det finns en utvecklad tolkning till de egna fotografierna. Ord/begrepp finns med och de förklaras relativt bra genom fotona.
Det finns en välutvecklad tolkning till de egna fotografierna. Ord/begrepp finns med och de förklaras utvecklat genom fotona.
Beskriva
Fotografierna saknar beskrivning.
Fotografierna vidrör en beskrivning av innehåll och/eller uttryck.
Fotografierna har en utvecklad beskrivning av innehåll och eller uttryck.
Fotografierna har en välutvecklad beskrivning av innehåll och eller uttryck.