Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 8 hållbar utveckling

Skapad 2019-03-04 20:48 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
HKK åk 8 miljö
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under årskurs 8 har vi arbetat med miljö och hållbar utveckling samt konsumenters rättigheter och skyldigheter. Kvar att göra i årskurs 9 är matlagning och andra uppgifter som förekommer i ett hem samt privatekonomi.

Innehåll

Uppgifter

 • Inlämning klimatpåverkan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris HKK GA-skolan 7-9 Angelica Schåman

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och genomföra matlagning
Planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, såsom diskning
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Planera och genomföra matlagning
Använda redskap, metoder och livsmedel på ett sätt som gör att varken redskapen eller människorna som ska äta maten skadas
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Välja och motivera vid matlagnig
Genomföra matlagningen på ett sådant sätt att det är gynnsamt för den egna hälsan, ekonomin och vår gemensamma miljö. (Tex koka upp vatten med lock på, steka i flytande matfett etc)
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera efter matlagning
Beskriva arbetsprocessen och resultatet, vad dessa har för relation till varandra samt på vilket sätt uppgiften hade kunnat utföras istället.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. 
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välut-vecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonera om mat
Motivera och resonera kring mat och ätande för olika människor.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Resonera om konsumtion och privatekonomi
Jämföra olika konsumtionsalternativ och resonera kring för- och nackdelar
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Beskriva och resonera kring konsumenträtt
Redogöra för rättigheter och skyldigheter för en konsument samt resonera om hur och när dessa gäller.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituation.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldig-heter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituation.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grund-läggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituation.
Resonera kring konsumtionsval
Resonera kring vilka konsekvenser olika val har för den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbara utvecklingen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: