Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - The book about me

Skapad 2019-03-04 22:04 i Nolbyskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du kommer skriva en längre text om dig själv.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med att skriva texter på engelska.  Du ska då skriva en bok som handlar om dig själv. Varje vecka får du ett nytt ämne och tema, ex. hobbies, my family, favourite animal, spare time acitivities.

Syfte är att du ska utveckla din förmåga att uttryck dig i skrift och göra dig förstådd samt anpassa innehållet till läsaren. 

Konkreta mål:

Du ska göra en egen tankekarta utifrån det kapitel som du ska skriva ex. My favourite animal. I tankekarta ska det finns med relevanta ämnesspecifika ord och uttryck som du ska använda i ditt kapitel t.ex. jaws, swim fast, age and food.

Du ska kunna skriva, med hjälp ifrån tankekartan, en text om temat för veckan. 

Du ska kunna infoga en vald och passande bild i ditt dokument

Du ska läsa upp kapitlet och det valda temat för en kamrat

Du ska ge kamratrespons på engelska och t.ex. ställa frågor om innehållet samt skriva vad du tyckte var intressant.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

uttrycka dig skriftligt på engelska så att mottagaren förstår 

använda olika fraser korrekt som t.ex. My name is... I live in....

använda olika strategier som t.ex. omskrivning när du inte hittar det ord du söker och istället behöver förklara vad du menar eller använda annat ord. 

använda korrekta skiljetecken och stava de vanligt förekommande orden korrekt. 

Undervisning:

Vi kommer börja varje avsnitt med en gemensam brainstorming och tankekarta. Vi bygger tillsammans upp ett förråd av fraser,  uttryck och ord som du kan använda.

Vi arbetar med exempeltexter och lär oss hur man skriver faktatexter och återberättande texter. Vi stryker under ord, meningar och uttryck som vi kan använda. 

Vi arbetar med frågor som du kan utgå ifrån ex. How does your favourite animal look like? 

Du får flertalet startmeningar som du kan använda dig av i ditt egna skrivande, ex. My favourite animal is... My animal has...

Vi arbetar med kamratrespons och tränar oss på att läsa högt för varandra, ge varandra respons på engelska, kunna ställa frågor på engelska samt att slutligen använda responsen för att förbättra och utveckla din text.

Du ska hitta en passade bild till din text och infoga denna i dokumentet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: