Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet Saltkråkan Storgårdens förskola vt19/ ht19

Skapad 2019-03-05 07:54 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Beskriv ert arbete under varje punkt utifrån Förskolans läroplan: Nuläge, Processer, Resultat, Analys och Slutsats.

Utvärdering ska ske minst 4 gånger per år.

Datummärk gärna det ni skriver så vi tydligt ser hur verksamheten utvecklas under året.

 

Babblarna kommer att dyka upp i samlingar och planerade aktiviteter. Vi kommer att anpassa miljön, den ska vara inspirerande och givande. Babblarna kommer även få följa med barnen hem.

Varje Babblarna figur pratar sitt eget språk, har en egen färg samt olika egenskaper.

Doddo - Normer och värden. Värdegrunden.

Dadda - Natur

Bibbi - Matematik och teknik

Diddi - Skapande

Babba - Språk

Bobbo - Motorik och rörelse

Normer och värden:

Förebyggande arbete mot kränkande behandling: Våra barn får träna på att säga förlåt. Då introducerades därför ett "förlåthjärta" på avdelningen som hänger på en krok på väggen som barnen lätt kan ta ner och ge till en kompis. När man behöver säga förlåt men inte vill säga/göra förlåt, eller när man vill trösta en kompis, då kan man ge ett förlåthjärta. Vi kommer att uppmärksamma rockasockorna. Vi funderar på hur vi ska föra fram budskapet till barnen så att dom tar till sig det. Vi kommer att fokusera på likheter och olikheter. Vad kan vi se för skillnader hos varandra? Vi är olika men vi är lika bra. Vi kommer att använda oss av "prickenboken". Vi kommer att läsa den och prata kring bilderna. (18/3-19)

Grundläggande demokratiarbete: De vardagliga valen, vid måltider eller samlingar. Tex välja vilken grönsak på tallriken eller om de vill ha mjölk eller vatten. Vid samlingar kan det vara att välja vilken sång vi ska sjunga. Det handlar om att kunna lyssna på varandra och bli lyssnad på samt få göra sin röst hörd och låta andra få sin röst hörd. (14/3-19) När vi ska välja "Saltkråkans måltid" vid en speciell vecka så röstar vi. Vi pedagoger väljer 2-5 bilder med olika maträtter på, dessa lägger vi framför barnen och de får varsin legobit att lägga på den maträtt de vill ha. (3/4-19)

Värdegrundsarbete: Vi pedagoger är närvarande och finns med i lek och aktivitet. Vi sitter på golvet där leken sker för att kunna stödja vid eventuell konflikthantering.

 

Lust att lära:

Barns inflytande: Barnen har möjlighet att göra sin röst hörd och att bli lyssnad på. Barnen får vara med och välja vid bland annat vid de vardagliga val. Tex vid måltider. Vad de vill ha att dricka eller vilka grönsaker de vill ha på tallriken. De får välja sånger att sjunga vid samlingen. (3/4-19) .

Barns inflytande över sitt eget lärande: När barnen visar intresse  för något, det kan t ex vara ett djur, månen, böcker etc försöker vi att fånga upp detta och ta reda på fakta runt det specifika intresset. Det kan vara att googla tillsammans, låna böcker och ta reda på fakta eller ta in intresset genom lek. Ett exempel är då ett av barnen visade stort intresse för lejon. Här lånade vi böcker om lejon samt tittade på filmer med lejon. Därefter byggde vi en savann där lejonet och flera andra djur bor på.

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Barnen visar nyfikenhet och intresse för Doddo och de andra Babblarnafigurerna. Att arbeta konkret med en figur ser vi som positivt. I slutet av terminen kommer vi att ha babblarnas lopp ute. Då kommer vi springa med Bobbo. Och barnen kommer att få diplom för ett bra, utforskande och aktivt deltagande i vårt arbete. Babblarna kommer att vara med på något sätt.  

Pedagogisk dokumentation: Vi dokumenterar i unikum, i barns lärloggar. Vi skapar collage som vi pedagoger kan samla ihop och få en överblick över de vi gjort. Vi samtalar ofta och "går igenom barnen" 

Pedagogisk lärmiljö: Vi anpassar miljön till vårt tema. Babblarna sitter på väggarna och det vi skapar tillsammans med barnen sätter vi upp på väggarna. Vi försöker byta och göra om ofta då vi märker att någon viss möblering kanske inte funkar eller om det är något ställe på Saltkråkan där barnen leker mer eller mindre. Då försöker vi ändra så det intresserar barnen mer. Vi har satt upp bilder på våra leksaker på väggen vid matbordet så barnen kan peka och välja. Dessa står högt upp på en hylla och utan bilderna ser barnen inte vad som finns i lådorna. (3/4-19)

 

Utveckling och lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Diddi dyker upp och barnen kommer återigen att få göra handtryck. De kommer att måla sina händer i Diddis alla färger och på sätt återskapa Diddi. De kommer också få skapa fritt. Vi kommer då prata med barnen om vad som behövs när man ska måla. Att det behövs pensel, papper och färg. Vi kommer att titta på deras målningar samt samtala kring dem. Detta kommer vi att göra i smågrupper. Vi gjorde en flanosaga med Diddi och alla babblare. I sagan undrade Diddi vad som behövdes när Diddi ville måla och barnen fick hjälpa till att gissa. Alla babblarna kommer att vävas in på olika sätt under terminen. Vi kommer att skapa figurerna på olika sätt med olika tekniker. (5/2-19) Bibbi kommer att skapas med hjälp av foten. De kommer att måla på foten och trycka på papper. Den kommer sedan att vändas upp och ner och barnen får sätta på ögon. Dadda kommer att följa med ute i skog och natur. Vi kommer att försöka komma i väg till skogen i smågrupper. Där kommer vi att plocka med oss mossa, gräs mm och därefter skapa Dadda. Någon gång i samband med skogsbesöken kommer även vår igelkott vakna till liv igen från sitt ide. Vi kommer sedan att hälsa på igelkotten ute i naturen. Med Bobbo kommer barnen bland annat att få testa på "Babblarnas rörisgympa" Då vår läroplan säger att vi ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva så kommer Bobbo ävenatt sätta upp olika bilder i lekhallen där barnen får prova på att röra sin kropp på olika sätt. Barnen kommer få välja vilken rörelse vi ska göra. (3/4-19) 

Pedagogisk dokumentation: De olika teknikerna dokumenterar vi med foto och text i unikum. Detta gäller de mesta vi gör. Även bloggen och collage.

Pedagogisk lärmiljö: Vi anpassar miljön till vårt tema. Babblarna sitter på väggarna och det vi skapar tillsammans med barnen sätter vi upp på väggarna. Vi försöker byta och göra om ofta då vi märker att någon viss möblering kanske inte funkar.

 

Områden för särskild uppföljning:

Flerspråkighet:  Babba kommer att dyka upp under samlingar med sin teckenlåda. Veckans tecken, gamla och nya. Han kommer med nya matramsor med tecken till. 

Matematik: Bibbi tycker om matematik och klurigheter. I samband med rockasockorna kom Bibbi med sin tvättpåse och var förtvivlad. Bibbi behövde hjälp att para ihop strumporna som fanns i den. Barnen fick leta efter strumpor som såg likadana ut och som tillsammans kunde bilda ett par. Vi kommer även att jämföra och se likheter och skillnader i strumporna. (3/4-19)

Självskattningens utvecklingsområden: Natur och teknik. Vi planterade blomsterkrasse med barnen. Vi återanvände mjölkkartonger som vi klippte av på hälften, vi använde botten av kartongen för att kunna plantera. Barnen fick måla kartongerna. Därefter hade vi en samling och pratade och visade hur de går till när man planterar. Och sedan har några barn åt gången fått plantera. Deras krukor har stått på en hylla på Saltkråkan, där kan vi följa och se hur de växer. 

Under skräpplockarveckan gick vi med några barn till skogen. Då var Babblarna där och dom hade med sig en lapp där de stog att dom vill ha hjälp att plocka upp allt skräp som fanns i skogen. Vi pedagoger har lagt ut skräp på en viss yta och en av varje ”sort”. Tex plats, glas, batteri mm. Detta tog vi med oss tillbaka till förskolan. Sedan fick alla barn hjälpa till att sortera. Vi hade bilder på varje olika sorts skärp och en lådan framför. Sedan fick barnen försöka lägga rätt sak på rätt plats. 

Vi skapar Dadda med hjälp av skogsmaterial. En grupp fick i uppgift att gå till skogen och leta efter gröna saker. Vi fick bland annat med oss blad, mossa, granbarr och blåbärsris. Vi pratade om vad de olika sakerna hette. Barnen fick klistra fast föremålen på en utklippt pappersbit som var formad som Dadda. (23/5-19)

Eventuella egna fokusområden:

 

Förskola och hem:

Vårdnadshavares inflytande: Skolråd, unikum, vardagliga samtal, utvecklingssamtaloch förskolans dag. Syftet med att Doddo följer med hem är att göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten.

God introduktion: Vi tycker att en god introduktion är viktigt. Gott bemötande och tydlig information är viktigt vid inskolningen. Barnet och föräldrarna ska känna sig trygga med att komma till Saltkråkan. Under inskolningen är det en pedagog som är nära första tiden.

Utvecklingssamtal: Vi har utvecklingssamtal varje vårtermin. Detta sker via unikum. Tydlig struktur. Under höstterminen erbjuder vi alltid uppföljningssamtal för de barn som är nyinskolade.

 

Utvärdering

3/4-19

Vi har använt Babblarnas karaktärer och lärandemål i vårt arbete. Tex. Bobbo står för rörelse och rytmik, därför hade vi rörisgympa inne i lekhallen som fick vara befintlig. Vi har märkt att barnen fått bättre kontroll över sin kropp samt att deras kroppsuppfattning utvecklats. VI märker att de både uttalar och visar hur de "smyger som Bibbi", "hoppar på ett ben som Doddo" eller "rullar som Babba".

Diddi står för skapande, därför har barnen fått skapa kreativt med olika tekniker. De har fått skapa fritt där de själva fått välja färg och material. Här visade de en glädje samt vilja att skapa utifrån sin förmåga. Vi märker att barnen vågar mer och att de utvecklats i sitt skapande då de fått vara i en skapande situation flera gånger i ateljén.

Doddo står för allas lika värde, barnen har fått vara med och rösta fram "veckans maträtt", här märkte vi att då barnen la sin legokloss på den maträtt de önskade kunde några av barnen koppla det till att deras legokloss hade betydelse i sammanhanget. Doddo är ju även den figur som står för allas lika värde och hur vi ska vara mot varandra, alla barnen har fått ta med sig Doddo hem under en vecka. Detta blev över vår förväntan. Alla familjer på Saltkråkan visade stort engagemang och vi känner att vi fick ett fint samarbete där föräldrarna fick inblick i vårt arbete kring normer och värden.

Bibbi står för matematik och teknik, barnen har fått hjälpa Bibbi att sortera hennes socktvätt, tanken här var att barnen skulle få sortera, jämföra och para ihop strumporna i par. De äldre barnen fick börja då vi inte var säkra på hur de yngre barnen skulle klara utmaningen. När de äldre fått para ihop och sorterat sockorna var de yngre nyfikna och ville även de sortera sockorna. Vi hade underskattat deras förmåga då de överraskade oss genom att para ihop socker de med.

 

Vi har fått positiv respons kring våra inlägg på Unikum från vårdnadshavarna.

 

Vi har satt upp foton från våra lärtillfällen samt barnens kreativa skapelser på våra väggar. Det har blivit tydligt att detta varit ett bra material för barnen då de har getts möjlighet till att reflektera kring tidigare händelser och upplevelser. Vi känner att vi har lyckats göra detta till en pedagogisk dokumentation. Genom att fotografera har vi hela tiden dokumenterat processen, satt upp foton på våra väggar, och publicerat i barnens lärlogg samt i bloggen varje vecka.

 

23/5

Babba står för språket och språkutveckling. Vi började med en språklåda där tanken var att varje vecka presentera ett tecken tillsammans med Babba. Detta har vi inte kunnat lägga fokus på och vi har valt att lägga språklådan åt sidan. Däremot har vi haft mycket sånger och ramsor, samt läst mycket böcker.

 

Dadda står för natur. Vi gick till skogen och fick olika uppdrag av Dadda. Bland annat att leta efter skräp och gröna saker. Tanken med att gå till skogen är att låta barnen få uppleva naturen. Vi märker att barnen tycker om att gå till skogen och uppleva vår natur.

 

Analys och utveckling

3/4-19

Vår uppfattning är att barnen haft ett stort intresse och engagemang till Babblarna. Lärandet har känts lustfyllt, både för oss pedagoger och för barnen. Barnen har aktivt använt våra små vänner i fantasifull lek med ett gott samspel gentemot varandra.

Det är bra att arbetet får ta tid och att inte forcera för att hinna. Vi känner att det blir kvalité istället för kvantitet.

Vi tänker fortsätta med Babblarna som verktyg. Efter barnens intressen, ålder och behov kommer vi att dela upp gruppen för att skapa större möjligheter att anpassa innehållet.

 

 23/5

Bobbo står för rörelse och rytmik. Vi upplevde att barnen hade ett intresse för att röra sig till musik i ett större utrymme, i fortsättningen kan vi göra det oftare. Men då kan vi ta färre barn vid varje tillfälle.

 

Genom att ha babblarna och dess färger i barnens nivå levande i vardagen så ser vi en tydlig utveckling i barngruppen. De intresserar sig av färger och kan koppla tex röd till Bobbo etc.

 

Vi märker att barnen lär sig i samspel med varandra. I bland leker de äldsta med något och de yngre hakar på och härmar och testar.

Barnen har fått skapa i en lugn miljö och fått tid på sig att göra det i sin takt. Färglära, eget inflytande, synligt arbete och synlig dokumentation kring det, så blir det levande under hela terminen och diskussioner kring detta sker naturligt.

 

Genom att vi i personalen är lyhörda och läser av barnens kroppsspråk så upplever vi att barnen har ett stort inflytande över sin vardag. Detta ser vi genom att barnen visar oss vad de vill göra och vi försöker utmana dom i deras val av aktivitet.

 

Dock känner vi att vi inte alltid kunnat fullfölja eller utföra de aktiviteter vi tänkt då det varit mycket sjukfrånvaro och vikariebrist.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: