Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel - klassiker

Skapad 2019-03-05 12:47 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer under några veckor fördjupa oss i olika klassiker och dess författare i olika bokcirkelgrupper.

Innehåll

Syfte - Varför?

Vi ska utveckla förmågan att skriva olika slags texter med tydligt innehåll och bra struktur.

Vi ska få ta del av och lära oss om olika betydelsefulla författare från olika tider.

Vi ska utveckla förmågan att läsa olika texter med flyt samt förståelsen för det vi läser.

 

Det här skall ni göra - Vad?

 • Ni kommer läsa i en mindre grupp. Varje bokcirkelgrupp läser samma klassiker. Efter varje lästillfälle kommer ni reflektera i en läslogg kring samarbetet i gruppen samt innehållet i boken.
 • Ni kommer få undervisning i hur man skriver en bokrecension. Vi kommer tillsammans titta på några olika exempel och hitta typiska drag. Ni kommer sedan skriva en gemensam recension i gruppen.
 • Ni kommer få undervisning kring hur man skriver ett författarporträtt. Genom att söka fakta och sammanställa information kommer ni skriva varsin egen text om er författare.
 • Ni kommer göra en egen framsida till den boken

 

Det här kommer vi bedömma:

 • Din läsning i gruppen. Hur väl du läser med flyt.
 • Din faktatext om din författare. Vi kommer kolla på stavning, struktur och innehåll.
 • Din bokrecension. Vi kommer kolla på stavning, struktur och innehåll.

 

När?

Vi kommer arbeta med detta under några veckor på vårterminen. Den slutliga produktet kommer bli ett häfte som vi hänger upp och visar upp för föräldrarna på en kväll med öppet hus.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: