Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sms från Soppero - 7c vt 2019

Skapad 2019-03-05 13:13 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 0 Svenska
VAD GÖR VI? Vi läser/lyssnar på Sms från Soppero av Ann-Helen Laestadius, som finns inläst på ur.se. Vi skriver text och tanke och gör frågor som vi diskuterar i smågrupper. Du ska också skriva en bokanalys. Därefter får du välja mellan olika friare skrivuppgifter.

Innehåll

TEXT OCH TANKE  (Kunskapskravet Läsförståelse)

När du skriver text och tanke, skriver du av ett citat ur boken och anger vilken sida citatet står på (text). Sedan förklarar du varför du tog det citatet och försöker utveckla dina tankar om det (tanke). Skriv dessa i Classroom.

 

FRÅGOR OCH SVAR (Kunskapskravet Läsförståelse)

När du skriver dina frågor ska de vara frågor på tre olika djup: frågor på ytan, frågor under ytan och livsfrågor/diskussionsfrågor. Besvara dina frågor så utvecklat som du kan. 

 

I frågor på ytan finns svaret i texten, det sammanfattar innehållet eller svarar på frågorna vem, vad, var och när. 

 

Frågor under ytan kan ha mer än ett rätt svar, står inte exakt i texten, börjar med varför, hur eller hur tänker du, kräver inferenser (att en tolkar något som inte är direkt uttalat, "läser mellan raderna", gör hypoteser (gissar och tror) och utmanar tankeförmågan. 

 

Livsfrågor/Diskussionsfrågor har inte heller ett självklart svar. De anknyter till den egna erfarenheten, vad författaren menar egentligen, vad du tycker om det här, hur texten hjälper dig att lära något du behöver veta eller hur texten berör dig bakåt, nu och i framtiden. 

 

BOKANALYS

Du ska även skriva en bokanalys på ca 1-1,5 A4 i 12 punkter. Skriv den i Classroom.

 

Sammanfattning av handlingen samt textkopplingar (Kunskapskravet Läsförståelse)

Den första delen ska vara en sammanfattning av boken där du ska förklara när och varför saker händer i boken. Du ska också försöka koppla till andra texter du läst eller filmer du sett. Försök göra detta välutvecklat, men fokusera på de viktigaste händelserna. Skriv varje vecka lite kort om vad som hänt i boken.

 

Resonemang om tema och budskap. (Kunskapskravet Resonemang om budskap)

Den andra delen ska vara resonemang om tema och budskap. I det resonemanget kan du också ha användning för begreppen motiv och symboler. Läs om de begreppen längre ner. Den här delen kan du skriva efter att du har läst hela boken.

 

Vad innebär tema?

Berättelsens tema handlar om textens huvudämne eller grundtanke. T.ex. kärlek, sorg, död, rättvisa, krig etc. Det kan dock finnas flera olika teman i en berättelse. Det är viktigt att inte bara ange varför man anser att berättelsen har ett visst tema utan det är minst lika viktigt att kunna förklara varför man anser att boken har de olika teman som man väljer att ta upp.

Vad innebär budskap?

Att resonera om budskap handlar om att berätta om vad du anser att författaren vill säga till oss läsare genom handlingen i texten. Vad vill författaren att vi ska lära oss genom att läsa texten? Exempel på budskap kan vara ”att rättvisan segrar till slut” eller att ”kärleken är evig”. Ofta handlar det om ”dolda” budskap och då måste man läsa texten noggrant, läsa mellan raderna, för att på djupet tolka innehållet och på så vis gissa sig fram vad författaren kan tänkas ha för bakomliggande orsaker till valet av handling. Hur vill författaren påverka oss läsare? Olika människor kan hitta olika budskap i en text och en text kan också ha många budskap. Olika tolkningar beror på vem vi är och vad vi har varit med om. 

Så här kan du stegvis gå tillväga för att uppnå kunskapskravet att tolka och resonera om tema och budskap:

Följ punkterna stegvis, men skriv en sammanhängande, ”löpande”, text.

1. Välj ut ett tema och ett budskap. Svara t.ex. på frågan ”vad kan vi som läsare lära oss genom att läsa denna text?”.

2. Svara på frågan varför du har valt temat eller budskapet. Vad är det med innehållet i texten som gör att du väljer just detta tema och budskap?

3. Ge konkreta exempel från texten, t.ex. genom att citera, och visa på så vis att du har stöd i texten för din tolkning av temat eller budskapet.

4. Koppla temat eller budskapet till egna erfarenheter. Ställ t.ex. frågan ”har du varit med om, hört eller sett något liknande i det verkliga livet?”

5. Koppla temat eller budskapet till vad som händer i samhället och i övriga världen. Är temat och budskapet aktuellt i det samhälle som vi lever i?

6. Gör historiska och aktuella kopplingar mellan då och nu utifrån det tema och budskap som du valt ut. Hur har synen på temat eller budskapet förändrats över tid?

7. Avsluta med att en gång till förtydliga det tema och budskap som du resonerat om och repetera varför du tycker att texten har just detta tema och budskap.

 

Koppla till tid och författare (Kunskapskravet Koppla till upphovsman och sammanhang)

I tredje delen ska du försöka resonera om hur den här boken speglar dess författare och tiden hen lever i. Vem är hen? Använd någon trovärdig sida på internet (ej Wikipedia), läs om författaren och skriv, med hänvisning till den källa du använt, med egna ord lite om hen. Infoga smidigt din källa (t.ex. "Enligt ff.författarcentrum.se...). Resonera om varför du tror just hen skrev den här boken, just nu, på 2000-talet. Hur speglar boken vår tillvaro? (Svår fråga, men vi försöker!) Den här delen kan du skriva när du läst hela boken.

 

Länk till film om att resonera om böcker:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/

Matriser

Sv
Sms från Soppero. Läsförståelse.

LÄSFÖRSTÅELSE

Behöver förbättras/skrivas klart
Grundläggande
God
Mycket god
Läsförståelse
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll med (...) koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven (...) läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Resonemang om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) i olika verk.
enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Koppla till upphovsman och sammanhang
Eleven kan också föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då (...) slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
enkla till viss del underbyggda
utvecklade relativt väl underbyggda
välutvecklade och nyanserade väl underbyggda slutsatser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: