👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD åk 7

Skapad 2019-03-05 13:37 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9
Textilslöjd åk 7 klädsömnad

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska ge erfarenhet, kunskap och förståelse för ämnet. Detta innebär att du ska kunna förstå och kunna utföra olika arbetsmoment, ha kännedom om olika slöjdtekniker, kunna hantera olika redskap, kunna göra skisser och kunna planera ett slöjdarbete som du sedan kan slutföra till ett färdigt slöjdalster. Du ska också kunna beskriva och utvärdera ditt arbete.

Konkreta mål:

* Kunna göra en skiss / designa ett plagg

* Ta kroppsmått

* Rita av mönster och ev. göra ändringar på mönstret

* Välja lämpligt tyg

* Lägga ut mönstret på tyget i rätt tygriktning

* Tillklippning med ev. sömsmån

* Följa en arbetsbeskrivning

* Sy ihop plagget

* Prova plagget och göra ev. ändringar

* Stryka

Kopplingar till läroplanen:

* Slöjdens material och hantverkstekniker:

Textilt material,

Handredskap och redskap och maskiner, hur de benämns och används på ett ändamålsenligt sätt

Två- och tredimensionella skisser, modeller,mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas

* Slöjdens arbetsprocesser:

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och utvärdering. Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

* Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

Egen formgivning. Mode och trender


Bedömning:
Följande bedöms enligt läroplanens kunskapsmatriser:

* Skisser, loggbok och färdig produkt

* Observationer under arbetets gång

* Skriftlig redovisning 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Större delen av terminen.

Språkmål:
Bredda förrådet av slöjdspecifika begrepp.

Digitala aktiviteter
Kunna leta efter modeller och mönster på internet.

SSA-mål
Design och konstruktion.

Begreppslista:
Stadkant, traskant, sömsmån, rätsida, avigsida, mönsterdelar, trådriktning, tygledd, krympmån, grensöm, linning, fåll, insnitt, manschett, vliseline, isärpressning, rynkband o.s.v.
och även se språkmål.

 

 

Matriser

Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Slöjdföremål
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.