Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati avd Lyan Logården

Skapad 2019-03-05 13:51 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Empati är förmågan att förstå någon annans känslor, att kunna leva sig in i hur någon annan känner.

Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi alla påverkas av hur vi blir bemötta och behandlade, och att det är viktigt att se, höra o göra så att alla mår bra. Utveckla sin medkänsla och inlevelse i andra människors känslor och situation.

Hur är vi en bra kompis, hur ser vi att någon är ledsen eller glad.


Aktiviteter:

Vi arbetar kontinuerligt med detta i alla aktiviteter under dagen, både i styrda aktiviteter och i den fria leken. Detta är något som sker överallt där vi vistas både ute och inne.

Vi arbetar också som förebilder för barnen och därför tänker vi på hur vi är- och gör mot varandra.

Vi hjälper barnen att sätta ord på känslor och förstå sina egna och andras handlingar och då visa barnen hur deras agerande kan påverka andra.

Vi uppmuntra barnen till att hjälpa varandra, dela med sig och lyssna på och bli lyssnad till. 

Vår kompisbamse är ett stöd i vårt arbete, där vi tillsammans med barnen skapat regler för hur vi är mot varandra på avdelningen och vikten av att skapa förståelse för varandra.

 

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar kontinuerligt med empati överallt där verksamheten pågår. Både i situationer där konflikter uppstår men också förebyggande.

Vi arbetar med gruppens gemensamma ansvar, solidaritet, respekt och öppenhet. Vi arbetar också med allas lika värde, demokrati och inflytande.

Vi ställer frågor till barnen för att hjälpa dem se dilemman, hitta strategier och metoder till lösningar av konflikter.
Vi pratar mycket om känslor och sätter ord på dem. Det är viktigt att vi bejakar barnens känslor och hjälper barnen att hantera dem. Vårt återkommande arbete 
med integritet är också ett stöd i arbetet.

Resultat - hur blev det?

Vi har jobbat kontinuerligt under hela terminen, använt oss av KompisBamse och vid varje konfliktsituation

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: