Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP- IKT

Skapad 2019-03-05 15:05 i Dragonens förskola Halmstad
Hur vi använder IKT i verksamheten tillsammans med barnen.
Förskola
Hur vi arbetar med IKT (internet och kommunikationsteknik) i barngruppen och planerar verksamheten med.

Innehåll

HUR: 

Vi har lagt stort fokus vid att få in mer IKT i barnens vardag och göra det mer lättillgängligt för barnen att använda sig av lärplattorna. Tidigare har lärplattorna till största del använts av oss pedagoger som ett dokumentationsverktyg eller i undervisningssituationer. Barnen har visat intresse för att använda den och vi har satt upp ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget.

Idag använder de den tillsammans (lägereldseffekten) och hjälper varandra lösa problem i apparna. Barnen har även själva fått ta kort på det som de t.ex. har skapat. Vi har bl.a. använt oss av QR-koder på olika vis, samt projektorn för att titta på filmsnuttar och musik. Vi använder det till att hitta sagor, sånger, ramsor, bilder och fakta kring deras funderingar.

För att möjliggöra användandet av lärplattorna utifrån barnens intressen har vi skapat en vägg med QR-koder vid soffan där barnen kan scanna en bok och lyssna på den. Barnen har även ett stort intresse av sång och musik, där vi skapat QR-koder med sånger som barnen själva kan scanna och lyssna på.

 

Vi tränar: samarbete, turtagning, kommunikation, språk, och matematisk kompetens, problemlösning.

Syfte: att lägga grunden inför skolan där IKT är ett arbetsverktyg, barnen ska lära känna, i vårt fall iPaden och projektorn och kunna navigera sig på den. Det ska användas som ett hjälpmedel och verktyg. Det ska inte heller ersätta annan lek utan enbart komplettera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: