Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik utifrån en barnbok - Bus och Frö på varsin ö

Skapad 2019-03-05 19:10 i Solsidans förskola Ludvika
Förskola
Vi utforskar barnboken Bus och Frö på varsin ö utifrån området naturvetenskap och teknik i barnlitteratur.

Innehåll

 

OBSERVATIONSFAS

 

 

 

Var är vi ? Nulägesanalys.

 

 • Vad leker barnet? Vi ser att barnen är nyfikna på böcker och vi läser ofta för dem. Vi ser att de är intresserade av att få uppdrag som de får klura på och komma på lösningar till. Vi ser att de gärna vill lyssna på samma saga eller samma bok flera gånger. 
 • Vad utforskar barnet, vad försöker barnet förstå? Vi ser att barnen bygger och konstruerar och skapar mycket i olika material och att de gärna lyssnar på böcker och sagor och då vill de utforska vad som händer i boken och vad som finns på bilderna. 
 • Hur, vad, när kommunicerar barnet? De kommunicerar då de bygger och konstruerar samt då vi läser böcker så samtalar vi om innehållet. 
 • Vilka lärprocesser är barnet inne i? Vi ser att barnen försöker utforska vad som kan göras med olika material och att de är intresserade av enkel teknik och naturvetenskap.

 

 

PLANERING/GENOMFÖRANDE/DOKUMENTATIONSFAS

 

 

 

Vart ska vi?

 

Vilket projektinnehåll väljer vi utifrån nulägesanalys, läroplan, styrkort och vision?

Utifrån Läslyftets modul om Naturvetenskap och teknik och områdena Teknik i barnlitteraturen och Naturvetenskap i boksamtal och vår nulägesanalys angående vad vi ser för pågående lärprocesser hos barnen, har vi valt att inrikta oss på boken Bus och Frö på varsin ö. I läroplanen står det om teknik och naturvetenskap: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, , kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen", "förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik", "fömåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen", "förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" samt att "Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik"

Vår vision är att alla ska växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en omgivning där alla möts med respekt och omtanke. Vi tänker att människan lär i samspel med andra; barn i hop med barn, barn i hop med pedagoger och barn i hop med miljön. Vi vill också skapa växande möten genom att vi pedagoger är nyfikna, närvarande och stöttande. Vi tror på det kompetenta barnet. Vi vill stimulera till ett lekfullt lärande där leken få ta tid och plats. Vi försöker skapa en utmanande miljö som intresserar barnen och ger rika upplevelser. Barns inflytande möjliggörs genom en tillåtande och tillgänglig miljö.

I våra styrkort står det om teknik och naturvetenskap :Vi stimulerar och utmanar barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Vi använder oss av material för att locka barnen att experimentera och undersöka. Vidare står det att vi tar reda på hur saker fungerar tillsammans med barnen.

 

 

Hur gör vi?

 

När vi svarar på nedanstående frågor kan du tänka utifrån både vårt förhållningssätt och organisationsfrågor.

 

 • Hur skapar vi förutsättningar för ett VÄXANDE MÖTE? Vi låter barnen träffas i mindre grupper där vi låter barnen mötas kring barnboken Bus och Frö på varsin ö. Vid första tillfället så får barnen hitta ett paket med ett brev och öppna paketet tillsammans. I paketet ligger boken om Bus och Frö. Vi läser boken och barnen får i uppdrag att komma med lösningar på hur Bus och Frö ska kunna träffas. De bor på varsin ö och det är hav emellan. Barnen får tillsammans utforska olika lösningar på hur Bus och Frö ska kunna ta sig till varandra. Kan barnens konstruktioner flyta eller sjunka?

 • Hur ger vi förutsättningar för ett LEKFULLT LÄRANDE? Vi har ett nyfiket och utforskande förhållningssätt och lyssnar på barnens reflektioner då vi läser boken. Vi låter barnen återskapa miljön ur boken och vi låter dem testa sina lösningar på hur Bus och Frö ska kunna träffas.  

 • Hur utformar vi en UTMANANDE MILJÖ? Vi sätter upp bilder på Bus och Frö och deras hus och de stenöar som de bor på på avdelningen och vi skapar lärtillfällen där barnen får möta Bus och Frö genom drama, bild, I-pad, dator, pappersfigurer, tygfigurer mm, skapande, bygg-och konstruktion. Vi försöker bygga upp miljön utifrån från boken med fokus på teknik och de naturvetenskapliga verben flyta och sjunka.

 

 

 

 

 

 

Vad ska vi dokumentera?

 

 Vilket fokus väljer vi? Vad vill vi veta mer om, vad gör oss nyfikna?

 

Vi försöker synliggöra barnens tankar kring teknik utifrån boken Bus och Frö och vi dokumenterar barnens reflektioner, deras skapande genom att fota och filma och göra anteckningar. 

 

 

REFLEKTIONSFAS

 

 

Hur blev det?

 

 

 • Vilket lärande har vi sett hos barnen inom lek och kommunikation?
 • Har förståelsen hos barnen förändrats inom lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det VÄXANDE MÖTET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation?
 • Hur har vi sett att det LEKFULLA LÄRANDET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? Hur svarade barnen på de planerade aktiviteterna? 
 • Hur har barnen använt den UTMANANDE MILJÖN? Hur har de svarat på eventuella förändringar i miljön?

 

 

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: