Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, mänskliga rättigheter och väpnade konflikter

Skapad 2019-03-05 19:46 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar FN och hur arbetar FN för att förhindra väpnade konflikter och arbetet med att främja mänskliga rättigheter runtom i världen? Varför uppstår väpnade konflikter och hur påverkas människor av dessa? Det finns bestämmelser som skall skydda människor som utsätts för väpnade konflikter, dessa regler ingår i folkrätten och finns nedskrivna i Genèvekonventionen. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hur FN fungerar, vad de mänskliga rättigheterna innebär samt undersöka olika väpnade konflikter i världen idag.

Innehåll

Veckoplanering

Vecka 10. FN, organisation och uppgifter (Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen och mänskliga rättigheter)

Vecka 11. Aktuella konflikter i världen idag. Vad kan FN göra i dessa konflikter? Grupparbete

Vecka 12. Redovisningar och prov

 

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna:

- Vad FN är och hur det grundades?

- FN:s uppgifter.

- Redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd.

- Vad NGO:s är.

- Hur mänskliga rättigheter kränks och främjas i världen.

- Vad barnkonventionen innebär.

- Hur FN styrs (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet).

- Orsaker till konflikter i världen och hur man kan förebygga dem.

- Vad FN kan göra i konflikter och katastrofer samt hur FN arbetar med att främja mänskliga rättigheter.

- Vad folkrätten innebär.

 

 

 

Material

- Häfte "De mänskliga rättigheterna"

- Powerpoint FN, mänskliga rättigheter och väpnade konflikter

- FN - För fred i världen https://sli.se/r/5RWx

 

Examinationer

- Grupparbete

- Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
grundläggande enkla i huvudsak
goda förhållandevis komplexa relativt väl fungerande
mycket goda komplexa väl fungerande
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: