Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Epoker och tidsindelningar

Skapad 2019-03-06 09:02 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia
Parallellt med planeringen med demokrati och politik så arbetar vi med äldre historia och den europeiska epokindelningen från människans ursprung fram till renässansen. Det blir översiktlig genomgång av viktiga förändringsprocesserna under människans tidiga historia. Tryck på "Innehåll" för mer information.

Innehåll

 

 

INNEHÅLL

Det som vi kommer att arbeta med

Under den kommande tidsperioden kommer vi att arbeta med epoker inom äldre historia. Det innefattar översiktligt genomgång av viktiga förändringsprocesser från människans ursprung fram till renässansen. Utgångspunkten är den europeiska tidsindelningen, men vi kommer också att problematisera själva tidsindelningen samt titta på andra former av tidsindelningar (t.ex. från Kina och Indien). Fokus ligger huvudsakligen på de tidiga högkulturerna, antiken, medeltiden och renässansen. Vi kommer också att introducera källkritik.

 

SYFTE & MÅL

Vilka kunskaper och färdigheter som vi ska utveckla

Målet är att ni ska utveckla en förståelse för förändringsprocesser och att ni ska få ett ökat medvetande om historien och sambandet med nutid och kopplingar till nutida förhållanden.

 

FÖRVÄNTNINGAR

Det som kommer att förväntas av dig

Aktivt deltagande i diskussioner, övningar och uppgifter som vi gör under lektionerna.

 

UPPGIFTER

Så här kommer du att få visa dina kunskaper

Mindre övningar

Göra en egen tidslinje

Fotografera antiken i nutid

Prov

Momentet examineras genom ett skriftligt prov där fokus ligger på att ni ska kunna redogöra för centrala förändringsprocesser, exempelvis den neolitiska revolutionen (jordbruksrevolutionen) och spridningen av den hellenistiska (grekiska) kulturen.

Provdatum: 23/10

Alla uppgiftsinstruktioner och instuderingsfrågor hittas här.

 

BEDÖMNING

Så här kommer bedömningen att gå till

Prov:

Proven självvärderas alltid innan din lärare bedömer provresultatet. Detta för att du själv ska få kommentera din egen insats och lägga till kompletteringar "ovanpå" själva provet. Självvärderingen väger in i bedömningen (Prov + Självvärdering = Bedömning).

Skrivuppgifter:

Feedback och framåtriktade kommentarer ges fortlöpande i de dokument som du delar med din lärare, samt genom muntlig kommunikation i klassrummet. 

Summativ bedömning sker via Unikum, där du i ett första skede kommer att få värdera dina egna insatser i en självbedömningsmatris efter genomförda uppgifter. Din lärare gör sedan en bedömning av det arbete som du har gjort hittills. Observera att betyg endast sätts i slutet av kursen. Möjlighet till utveckling och förbättringar finns så länge kursen pågår.

 

VERKTYG

Vilka verktyg som vi använder i undervisningen

Vi använder Microsoft Teams som digitalt verktyg i undervisningen.

Jag förutsätter att du alltid har med dig din dator till lektionerna.

STUDIEMATERIAL

Dessa studie- och läromedel kommer att arbeta med

Planeringen är huvudsakligen kopplad till kapitlet "Historien epok för epok" i Perspektiv på historien 50p (Nyström, H, Nyström, L, Nyström, Ö, 2011).

 

Kompletterande material:

 

TIDSPERIOD

Så här länge kommer vi att arbeta med detta

Vi kommer att arbeta med detta från vecka 36 fram till vecka 43.

Vecka 36 Källkritik

Vecka 37 Tidsindelning och tidslinjer

Vecka 38-41 Högkulturerna och antiken

Vecka 42-43 Medeltiden

 

Planering för hela läsåret hittas här. Årsplaneringen är endast en preliminär och kommer att ändras efter behov samt vid schemaändringar.

 

VAD HÄNDER SEN?

Detta kommer vi att arbeta med i nästa moment

 

 

  

 

 

  TE19A

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  His  -

Matriser

His
Epoker

Ej avklarat
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Händelser och förändringsprocesser
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Du kan översiktligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under förhistorisk tid och eller fornhistorisk tid. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under förhistorisk tid och eller fornhistorisk tid. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under förhistorisk tid och eller fornhistorisk tid. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Händelser och förändringsprocesser
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Du kan översiktligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under antiken. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under antiken. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under antiken. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Händelser och förändringsprocesser
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Du kan översiktligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under medeltiden. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under medeltiden. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under medeltiden. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Händelser och förändringsprocesser
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Du kan översiktligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under renässansen. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan översiktligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under renässansen. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan översiktligt redogöra för någon förändringsprocess eller händelse under renässansen. Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Historiska personer
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden från förhistorisk tid fram till renässansen.
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden från förhistorisk tid fram till renässansen.
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden från förhistorisk tid fram till renässansen.
Samband med nutid
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Du kan ge exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden från förhistorisk tid-renässansen och förhållanden i nutiden.
Du kan ge exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden från förhistorisk tid-renässansen och förhållanden i nutiden.
Du kan ge komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat samband mellan skeenden från förhistorisk tid-renässansen och förhållanden i nutiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: