Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Nineties

Skapad 2019-03-06 09:41 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
In this project, we work with music from the 90s. You will analyze the lyrics of a song of your choice and discuss the song and the music video in a podcast.

Innehåll

Written production: Analysis of lyrics and music video

Oral discussion: Podcast about the song you've chosen

 

Matriser

En
The Nineties

Syfte
Centralt innehåll
Färdighet
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förstå tal och skrift
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Sånger och dikter.
Översätta och diskutera din sång
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du förstår även det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
Diskutera eran sång och hur den relaterar till tiden och platsen när den skrevs.
Du visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktio­ner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och in­struktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Skriva en analys av låten ni valt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Förbättra och bearbeta sin argumenterande text efter mina kommentarer
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ­ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram­ställningar.
Uttrycka sig muntligt
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Diskutera eran sång och hur den relaterar till tiden och platsen när den skrevs.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: