Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kap 0 Sannolikhet (9) NOH04C

Skapad 2019-03-06 10:06 i Provskola - grundskolan Alingsås
Planering för arbete med om sannolikhet och statistik åk 8.
Grundskola 9 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar. I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsl äran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser.

Innehåll

Arbetsområde:

Inte ska du behöva bli lurad att satsa pengar i spel, där största risken är att bli av med pengarna. Det kan du själv räkna ut! Du kan också förstå sammanställningar som bygger på statistik och som används för att fatta beslut av olika slag. Om du kan räkna med sannolikhet och statistik vill säga. Nu har du möjlighet att lära dig det!  Att vi kan ha koll på hur chansen är att vinna på spel, vill inte spelbolagen, för då borde vi aldrig spela...

Konkreta mål:
När vi är klara med det här området ska du kunna avgöra ungefär hur många gånger du borde få en trea om du slår en vanlig tärning, förstå varför det är så liten chans att vinna på lotto osv, kunna använda dig av ett träddiagram för att beräkna hur sannolikheten för en händelse är.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Jag kommer bedöma din förmåga att…
- lösa problem där sannolikhet ingår eller där du beräknar hur många möjligheter som finns och drar en slutsats från det.
- använda begreppen på ett fungerande sätt och hur väl du kan beskriva dem och resonera om   hur de relaterar till varandra
- använda dig av metoderna och göra korrekta och effektiva beräkningar
- föra resonemang om sannolikhet och olika händelser, så att andra kan förstå och hur väl du redovisar dina beräkningar

 

Undervisning:

Vi kommer att göra undersökningar, räkna på olika möjligheter och dra slutsatser utifrån resultaten. 

 

Viktiga begrepp:                   
händelse   risk/chans   sannolikhet utfall     likformig sannolikhetsfördelning
gynnsamma utfall         möjliga utfall utfallsdiagram    träddiagram komplementhändelse beroende och oberoende händelser     återläggning

Viktiga metoder:
- Beräkna sannolikheten i vardagliga situationer, i ett eller flera steg.
- Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
- Beräkna antalet möjligheter med multiplikationsprincipen.

Uppgifter att arbeta med:
Sannolikhet (häfte)
Avsnitt B (s.190-194) Uppgift 1 - 22             Obligatoriskt
                  (s. 195)           Uppgift 23 - 26           Bra om du hinner
Avsnitt R   (s.196-197)       Uppgift 1 - 7               För dig som vill lite högre
                (s. 198 -201)     Uppgift 8 -19              För dig som vill hög

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: